years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Dit project helpt kansarme kinderen en jongvolwassenen met ontwikkelingsstoornissen en/of mentale beperkingen door hen gepast basisonderwijs aan te bieden op basis van gespecialiseerde lesmethodes.

Als vrijwilliger kom je in het centrum terecht waar je een groepje van 5-10 studenten zal ondersteunen, onder begeleiding van hun toezichthouder. Je werkt van maandag tot vrijdag (tijdens de lesuren) en helpt de begeleider bij:
– de cognitieve lessen
– de lessen sociale vaardigheden
– de muziek-, kunst- en speltherapie
– de activiteiten rond lichamelijke opvoeding
– het programma voor zelfverbetering en sociale verbetering
– de vorming voor ouders en familieleden
– de lessen spirituele zelfontplooiing

Je wordt aangemoedigd om ook buiten de lesuren tijd te spenderen met de kinderen, en om activiteiten (al dan niet binnen de gemeenschap) te organiseren, zoals uitstapjes en vorming voor de ouders.

Programma Details

 • Programma
  • Teaching
  • Volunteering
 • Plaats
 • Individueel programma of groepsprogramma
  Individueel

Wat is inbegrepen

 • Gastgezin
 • 24/7 noodondersteuning
 • Maaltijden
 • Assistentie bij inschrijving
 • Global Competence Certificate
 • Begeleiding
 • Oriëntatie voor vertrek
 • Oriëntaties tijdens je uitwisseling
 • Oriëntatie bij terugkeer
 • Onthaal op de luchthaven
 • Assistentie bij visa-aanvraag
 • Medische verzekering
 • Plaatsing in een vrijwilligersproject

Waar ben je zelf verantwoordelijk voor

 • Vlucht / internationaal transport
 • Lokaal transport
 • Kosten voor visa en paspoort
 • Inentingen