AFS Interculturele Programma’s vzw maakt deel uit van een wereldwijd netwerk dat jongeren en gezinnen via interculturele leerervaringen een open blik op een multiculturele en geglobaliseerde wereld wil bieden. AFS is een vrijwilligersorganisatie die hiertoe internationale uitwisselingen organiseert voor jongeren en jongvolwassenen en zich inzet om samen met actieve vrijwilligers en onderwijsinstellingen ook in Vlaanderen bij te dragen aan een respectvolle en rechtvaardige samenleving. In Vlaanderen zetten meer dan 800 vrijwilligers (ondersteund door een professionele staf van 16 mensen) zich in om dit doel te bereiken.

Word onze nieuwe coördinator van het educatieteam (100%)

De teamleider Educatie is verantwoordelijk voor het aansturen van de medewerkers van het Educatieteam. Hij/zij zorgt samen met zijn/haar team voor de operationalisering van alle educatieve en impactprojecten uit het beleidsplan van AFS.
Hij/zij vertegenwoordigt de educatieve pool van AFS binnen de organisatieleiding. In die zin zorgt hij/zij voor relevante analyses, een sterk beleid, en een goede informatie-doorstroming.

 • Hij/ zij is een sterke trainer en heeft een brede bagage rond vorming, training en didactiek.
 • Hij/zij staat binnen AFS namelijk in voor de implementatie van nieuwe input (zowel inhoudelijk als educatief) rond intercultureel, non-formeel en ervaringsleren.
 • Samen met de Verantwoordelijke Vorming zorgt hij/zij voor een actueel, goed onderbouwd en didactisch sterk vormingsaanbod voor vrijwilligers en een sterk educatief kader voor de deelnemers aan onze uitwisselingsprogramma’s.
 • Hij/zij heeft ook de taak om onze ICL-kennis ter beschikking te stellen aan groepen en individuen buiten AFS en te bekijken hoe we ons educatief aanbod kunnen aanbieden aan derden.
 • Hij/zij is zelf in staat een training voor volwassenen en professionals te begeleiden.

Hij/zij staat in voor de impacttrajecten van de organisatie binnen de domeinen: ‘Globaliseer scholen en educatieve instellingen’ , ‘Vergroot de toegang tot interculturele ontwikkeling’ en ‘Vorm actieve wereldburgers’. Hij/zij werkt hiervoor nauw samen met de collega’s die verantwoordelijk zijn voor onderwijsrelaties en Europees gesubsidieerde programma’s en met vrijwilligers op zowel nationaal als lokaal niveau.

Hij/zij legt bij dit werk de nadruk op diversiteit en toegankelijkheid en onderhoudt in dit kader relevante relaties met organisaties die werken met mensen die AFS in eerste instantie minder bereikt (bijvoorbeeld mensen in armoede, vluchtelingen, laag geschoolden, …). Hij/zij is dus medeverantwoordelijk voor de uitbouw van een sterk netwerk in de socio-culturele, jeugd-, welzijns- en Noord-Zuid-sector in het kader van kennisdeling, lobbying en samenwerking.

 • Hij/zij verzorgt  de educatieve omkadering van het door Europa gesubsidieerde ST-EVS-project.
 • Hij/zij is de trekker van een project rond comité-ontwikkeling waarbij er op basis van een grondige analyse van de territoriale realiteit van AFS, nieuwe lokale werkingen worden opgericht en bestaande comitégrenzen worden herbekeken.
 • Hij/zij communiceert vlot met de medewerkers van het Programmateam om te verzekeren dat alle AFS-programma’s het educatieve AFS-DNA dragen.
 • Hij/zij speelt een actieve rol bij de communicatie, de vorming en het change management dat noodzakelijk is in een organisatie die werkt met vrijwilligers en waarbij deze vrijwilligers een effectieve en belangrijke bijdrage leveren aan de realisatie van de organisatie-doelstellingen.

AFS draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Competenties van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

Diploma: Minimum bachelor-diploma of gelijkgesteld door relevante ervaring. Minimum 5 jaar relevante werkervaring.

Kennis en vaardigheden:

 • Ervaring in het aansturen van een team, het opvolgen van functioneringscycli.
 • Ervaring in het begeleiden van groepsprocessen, bemiddeling en conflicthantering.
 • Je beschikt over een sterke persoonlijkheid en weet mensen te overtuigen in multifunctionele teams.
 • Kennis van pedagogische en educatieve modellen, kennis van de nieuwste theorieën rond vorming, leren, evalueren en transfer van kennis.
 • Didactisch sterk en creatief, een sterke trainer voor zowel jongeren als volwassenen.
 • De kennis om academische en theoretische teksten te analyseren en te vertalen naar de doelgroep.
 • Goede kennis van het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, uitstekende zakelijke mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Optimale kennis van het Engels, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Je hebt ervaring in het werken met vrijwilligers of in een vrijwilligersorganisatie.
 • Kennis van organisaties en instellingen die zich op internationalisering, intercultureel onderwijs, educatie en vrijwilligerswerk richten.
 • Je bent commercieel ingesteld waar nodig maar verliest nooit de missie van de organisatie uit het oog: via relevante en beklijvende ontmoetingen mensen leerkansen aanbieden om vanuit intercultureel begrip en respect bij te dragen aan een rechtvaardige wereld en samenleving.

Strekt tot aanbeveling:

 • Ervaring in het werken in een internationale context.
 • Kennis over intercultureel leren.
 • Kennis van projectmanagement en procesmodellering.

Wij zoeken een doorzetter die weet hoe een team te motiveren en te steunen. Iemand die zijn/haar medewerkers het klimaat aanbiedt om optimaal te functioneren. Jij bent iemand die mensen uit hun comfortzone haalt en doet groeien. Als leider ben je feedbackgericht maar ook resultaatgericht en besluitvaardig.

Vernieuwing schrikt je niet af: je bent iemand die risico’s durft nemen en daarbij zowel creatief en ambitieus als realistisch en doordacht is. Je bent waar het moet een echte ondernemer die bij verandering eerder de opportuniteiten dan de problemen ziet.

Je weet ook zelf hoe je voor een groep moet staan en bent een geboren trainer.

We zoeken iemand die conceptueel denkt, zijn/haar ideeën vertaalt naar concrete plannen en deze verkocht krijgt aan alle stakeholders.

Je bent inspirerend en geëngageerd en iemand die zowel zelfstandig als in team goed functioneert. Je bent constructief kritisch en draagt loyaal bij aan de doelstellingen van de organisatie.

Dat je flexibel bent (avond- en weekendwerk, flexibele werkuren) en de doelstellingen van de organisatie hoog in het vaandel draagt is evident.

Word AFS-vrijwilliger!

Ontdek de talloze mogelijkheden om actief te worden als AFS-vrijwilliger! Wij verwelkomen graag mensen met een brede blik op de wereld die graag hun interculturele vaardigheden aanscherpen. Je hoeft niet zélf op uitwisseling te zijn geweest om deel uit te maken van deze grote familie…

Duik in de wereld van AFS-vrijwilligers