Beschikbare vacatures

AFS Interculturele Programma’s vzw werft aan:

Beleidsmedewerker (90%)
Onderwijs en Interne Communicatie/Netwerk

AFS Interculturele Programma’s vzw maakt deel uit van een wereldwijd netwerk dat jongeren en gezinnen via interculturele leerervaringen een open blik op een multiculturele en geglobaliseerde wereld wil bieden. AFS is een vrijwilligersorganisatie die hiertoe internationale uitwisselingen organiseert voor jongeren en jongvolwassenen. In Vlaanderen zetten meer dan 800 vrijwilligers (ondersteund door een professionele staf van 17 mensen) zich in om dit doel te bereiken.

Functie-omschrijving:

De beleidsmedeweker Onderwijs – Interne Communicatie/Netwerk ondersteunt het beleid op de domeinen onderwijs en interne communicatie.

Hij/zij staat voor 40% VTE in voor het ontwikkelen en onderhouden van een optimale interne communicatie (inclusief intranet, nieuwsbrieven, sociale media) en voor het opstarten en uitwerken van een actieve alumniwerking.

Voor 50% draagt hij/zij als beleidsmedewerker Onderwijs bij aan het onderwijsbeleid van AFS onder meer door het opvolgen van wetgeving en beleidsuitvoering, het verzorgen van strategische relaties met beleidsmakers en onderwijskoepels, het opvolgen van het Europees beleid inzake onderwijs en educatie (inclusief onderzoeken van Europese subsidiepistes en indienen van subsidiedossiers) en het zich toespitsen op lobbywerk en informatiegaring rond de internationalisering van het onderwijs.

Hij/zij doet dit in opdracht van de directie en het bestuur en in nauwe samenwerking met de collega’s betrokken op communicatie, onderwijsprogramma’s en schoolrelaties. De beleidsmedewerker adviseert het bestuur en de stafmedewerkers van AFS over de hem/haar toevertrouwde thema’s en signaleert opportuniteiten. Tevens staat hij/zij in voor de dagelijkse implementatie, actualisatie en opvolging van de interne communicatie en de alumniwerking van de organisatie. In die zin werkt hij/zij zowel beleidsvoorbereidend, adviserend als initiërend en volgt hij/zij ook enkele operationele processen op. Daarnaast is hij/zij verantwoordelijk voor de Eva-werking van AFS. Hij/zij vertegenwoordigt AFS bij het nationaal agentschap EPOS.

Wij zoeken:

Diploma: Minimum een bachelordiploma met minstens 3 jaar ervaring in één van de betrokken jobdomeinen.

Kennis en vaardigheden:
– Ervaring in beleidsondersteunend werk, netwerking en lobbying;
– Vertrouwd met ledenwervingscampagnes;
– Goede kennis van het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, sterk in zakelijke en doelgerichte communicatie en in het uitwerken van project- en subsidiedossiers;
– Goede kennis van het Engels, zowel schriftelijk als mondeling;
– Sterk in projectmanagement (kennis van projectcycli, -methodes en –tools);
– Grondige kennis van de courante MS-office toepassingen;
– Kennis van het onderwijslandschap is een troef;
– Vertrouwd met de meest courante sociale mediakanalen en met het mediabeleid. Ervaring met een sociale media-contentplan, sociale mediaprofielen, website-ontwikkeling, intranet, … is een extra troef;
– Ervaring in het werken met vrijwilligers is een extra troef.

Kennis van Europees beleid en Europese subsidiëring, kennis van de Vlaamse Onderwijsstructuur en –spelers en ervaring in het werken met vrijwilligers strekt tot aanbeveling.

Wij zoeken iemand die zelfstandig en in teamverband kan werken, die zelfredzaam en probleemoplossend is, die een gezonde dosis ondernemerschapszin heeft, die gestructureerd en analytisch werkt en die nauwgezet met deadlines omgaat. We zoeken iemand die sterk is in onderhandeling en bemiddeling en weet hoe met verandering en weerstand om te gaan. Een intercultureel bewustzijn in relatie en communicatie is onontbeerlijk.
De job omvat (minimaal) avond- en weekendwerk.

Wij bieden:

Een zeer gevarieerde 90% job in een enthousiaste omgeving. De kans om in een internationale context enkele boeiende projecten van aan de start mee uit te werken zowel in team als individueel. Een rijke leeromgeving met veel kans tot eigen initiatief en verantwoordelijkheid. Een centraal gelegen werkplaats vlak aan het centraal station in Mechelen. Een flexibele arbeidsduurregeling.

Verloning volgens paritair comité 329 met verschillende extralegale voordelen zoals hospitalisatieverzekering en pensioensparen.

Uw sollicitatie graag digitaal ter attentie van Caroline Steyaert op krista.norga@afs.org ten laatste op vrijdag 14 april 2017. Weerhouden kandidaten worden uiterlijk op donderdag 20 april uitgenodigd voor een selectieproef op 25 of 26 april.

Word AFS-vrijwilliger!

Ontdek de talloze mogelijkheden om actief te worden als AFS-vrijwilliger! Wij verwelkomen graag mensen met een brede blik op de wereld die graag hun interculturele vaardigheden aanscherpen. Je hoeft niet zélf op uitwisseling te zijn geweest om deel uit te maken van deze grote familie…

Duik in de wereld van AFS-vrijwilligers