AFS bereidt haar uitwisselingsprogramma’s met vertrek in 2020 voor met verhoogde veiligheidsprotocollen en innovatieve programma-inhoud (7 mei 2020)

Sinds maart, toen COVID-19 AFS ons dwong om programma’s in het buitenland op te schorten, vroegen veel AFSers zich af of en wanneer onze uitwisselingsprogramma’s zouden worden hervat. Vandaag hebben we de ambitie om al dit najaar zoveel mogelijk programma’s te hervatten zolang de veiligheid het toelaat en mits onvermijdelijke aanpassingen soms in programmaduur, soms in vertrekdatum, soms misschien zelfs in bestemming. Maar we zetten ons alvast in om voor zoveel mogelijk jongeren en gezinnen hun AFS-ervaring mogelijk te maken.

Veiligheid garanderen, verstoring tot minimum beperken

Als wereldwijd netwerk van organisaties herevalueert AFS de omstandigheden per land.
In sommige landen zal een latere startdatum van het programma nodig zijn dan oorspronkelijk gepland. Bovendien kunnen we in bepaalde landen vanwege het corona-risico, veiligheidsbeperkingen of een aanhoudende economische impact, dit najaar nog geen uitwisselingen opstarten.
Als de geplande uitwisselingen moeten worden aangepast, hopen we dat dit beperkt kan worden tot een minimum en zullen we onze deelnemers dit zo snel mogelijk – en uiterlijk in de week van 1 juni – laten weten. We zullen er alles aan doen om de overlast tot een minimum te beperken en bekijken met de betrokkenen of we hen een waardig alternatief kunnen bieden.

De veiligheid en het welzijn van onze deelnemers – jongeren én gastgezinnen – blijven onze eerste prioriteit. We houden de gezondheids- en reisadviezen van internationale en plaatselijke autoriteiten nauwlettend in de gaten en monitoren de draagkracht van onze lokale partners en ons wereldwijd vrijwilligersnetwerk. Zo hopen we onze deelnemers, gastgezinnen, maar ook onze vrijwilligers, scholen en zendouders zo snel mogelijk meer helderheid en een concreet toekomstperspectief te geven.

De educatieve voorbereiding van deelnemers en de impact van onze uitwisselingsprogramma’s in een nieuw jasje

AFS lanceerde deze zomer een nieuw en innovatief educatief platform dat voortbouwt op de klassieke AFS-voorbereidingstrajecten  die generaties jongeren hebben gekend en liefgehad.
Deze nieuwe blended programma-ondersteuning (een combinatie van online leren, webinars en waar mogelijk in person ontmoetingsmomenten) werd de afgelopen jaren ontwikkeld door AFS, in samenwerking met het toonaangevende wereldwijde ontwerpbureau IDEO en het University of Pennsylvania (Penn) Center for Social Impact Strategy (CSIS).
Dit nieuwe educatieve leerplatform bouwt verder op de Global Competence Certificate, een blended learning tool waar AFS vandaag reeds de deelnemers aan hoger onderwijs, vrijwilligerswerk en stages ondersteunt voor, tijdens en na hun ervaring in het buitenland.

Het educatief platform bevat enerzijds online modules met videomateriaal en anderzijds interactieve live sessies waarin deelnemers in groep elkaar ontmoeten en reflecteren. De deelnemer doorloopt het programma gedurende drie weken voor vertrek. 

Daarnaast bieden we, wanneer de nationale veiligheidsmaatregelen dit toestaan, ook graag een voorbereidingsmoment in real life aan alle deelnemers van een schoolprogramma of zomerprogramma met vertrek in 2020 in het Europees centrum La Foresta (Vaalbeek, Leuven) op 1, 2 en/of 3 juli 2020.  Ook voor deelnemers aan Spring-Programma’s organiseren we graag nog een fysieke bijeenkomst voor vertrek in de mate van het mogelijke. Van zodra de nationale veiligheidsraad hier op 1 juni een kader voor aanbiedt, starten we met het ontwikkelen van het programma en bezorgen we de deelnemers een officiële uitnodiging.

Bovenop dit alles, zetten onze vrijwilligers zich graag blijvend in om deelnemers op creatieve wijze samen te brengen en op maat te ondersteunen voor, tijdens en na de uitwisseling.

Zij zullen ook dit jaar trouwens weer gastgezinnen zoeken die hun huis en hart willen openstellen voor één van de buitenlandse jongeren die AFS Vlaanderen nog in 2020 welkom wil heten in de loop van de zomer en het najaar (eind augustus ten vroegste). Als onze samenleving in de ban van Covid-19 het van ons verwacht, zullen we ook met verve voor deze deelnemers aan ons ‘Beleef-programma’ voor gezinnen, aangepaste omkadering en voorbereiding bieden.

Actief wereldburgerschap versterken

Met meer dan 70 jaar ervaring in internationale samenwerking en met interculturele uitwisselingen blijven we volharden in onze toewijding aan onze missie van intercultureel leren en actief burgerschap. Hoewel onze uitwisselingsprogramma’s in het buitenland de komende maanden kunnen worden uitgesteld, gewijzigd of waar noodzakelijk zelfs geannuleerd, ontwikkelen we in samenwerking met onze 50.000 vrijwilligers wereldwijd nieuwe manieren om intercultureel leren aan te bieden.

Vooral in onzekere tijden moeten interculturele leerervaringen mogelijk blijven.
Daarom wil AFS zowel vandaag als in de post-corona-wereld van morgen,  jongeren, jongvolwassenen en gezinnen die kansen, ontmoetingen en trainingen aanreiken om zich te ontwikkelen tot wereldburgers met een passie om mee het verschil te maken.
Als alles ‘back to normal’ gaat, hebben we bepaalde kansen uit deze crisis wellicht gemist. We hopen dus dat AFS mee de verandering kan bieden die zo cruciaal is in tijden als deze.

AFS brengt haar uitwisselingsstudenten terug naar huis (18 maart 2020)

Vandaag de dag veranderen zaken snel in een door een pandemie geteisterde wereld. COVID-19 maakt dat ieder van ons zijn leven ingrijpend ziet veranderen en zich elke dag aan nieuwe realiteiten moet aanpassen. Zo ook AFS. Als internationale uitwisselingsorganisatie met duizenden jongeren en jongvolwassenen in een internationaal programma, draagt AFS hier een grote verantwoordelijkheid.

AFS houdt de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) nauwlettend in de gaten. Dat geldt ook voor de maatregelen en acties van internationale gezondheidsdeskundigen en overheidsfunctionarissen. De verklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie en de richtlijnen die dagelijks zowel in België als door de plaatselijke overheden en gezondheidsinstanties wereldwijd worden gegeven, worden nauwlettend opgevolgd. Net zoals in België nemen steeds meer landen strike maatregelen. Zo zijn veel landen begonnen met het sluiten van onderwijsinstellingen, het sluiten van grenzen en het toepassen van strikte quarantainemaatregelen.

Door deze voortdurende ontwikkelingen neemt AFS dag-na-dag haar verantwoordelijkheid om de veiligheid van de jongeren die haar zijn toevertrouwd zo goed mogelijk te garanderen. Dat geldt ook voor de betrokken gezinnen.

Elke dag worden nieuwe richtlijnen ingevoerd, bijgesteld en afgesproken om een zo sterk mogelijk internationaal afgestemd plan uit te voeren. Een plan dat de nodige maatregelen treft om al onze betrokken partijen te beschermen tegen het coronavirus en om ons zo goed mogelijk in lijn te stellen met alle solidariteitsregels die een verdere verspreiding van het virus moeten tegengaan. Ook AFS in België probeert dit grootschalige crisisplan volgens de Belgische realiteiten en door de overheid opgelegde regels uit te voeren. De gezondheid en veiligheid van de deelnemers en de betrokken families staan hier voorop.

Waar mogelijk proberen we onze deelnemers in het buitenland zo snel mogelijk terug naar huis te halen. De binnenlandse en internationale realiteiten (bijvoorbeeld met betrekking tot transportmogelijkheden en gesloten grenzen), en de veiligheid en gezondheid van deelnemers zijn hier belangrijk. Dat geldt zowel voor onze Belgische deelnemers in het buitenland als de buitenlandse jongeren die nu bij ons verblijven. Daarom zal de evacuatie van deelnemers naar en van België ook niet gelijk lopen. We zullen alleen de jongeren evacueren waarvan we kunnen garanderen dat zij veilig terug kunnen reizen van of naar België. We werken hiervoor nauw samen met Buitenlandse Zaken, AFS International en al onze AFS-partners in het buitenland, zodat we steeds de best mogelijke inschatting hebben van de meest veilige optie.

Deelnemers van een AFS-programma zullen alleen reizen:

  1. Als ze in goede gezondheid verkeren.
  2. Als we voldoende garantie hebben dat hun vluchtroute veilig is.
  3. Als ze door de lokale autoriteiten mogen terugkeren naar hun thuisland.

In sommige gevallen kunnen deelnemers niet reizen vanwege overheidsbeperkingen of een gebrek aan vluchten.

AFS zal er ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat zieke deelnemers niet reizen. Dit betekent dat wordt voldaan aan verplichte temperatuurcontroles en andere gezondheidsonderzoeken die door lokale overheden worden uitgevoerd. We zullen de deelnemers bij hun terugkeer naar hun thuisland eraan herinneren dat ze de lokale adviezen over de volksgezondheid naleven en aanbevelingen moeten volgen om de mogelijke verspreiding van Covid-19 te blijven beperken. In sommige gevallen zal dat zijn door zelfisolatie.

In die gevallen dat een student niet kan reizen, blijven de deelnemers bij hun gastgezin daar totdat het voor hen mogelijk is om te reizen en zal AFS uiteraard alle ondersteuning bieden die nodig is. AFS-medewerkers en vrijwilligers blijven in alle landen en steden beschikbaar om alle deelnemers te helpen. In België hebben we de voorbije dagen alvast een hartverwarmende betrokkenheid en solidariteit mogen ervaren van onze gastgezinnen en vrijwilligers. Samen met de stafleden zullen zij alles op alles zetten om studenten hier en in het buitenland zo goed mogelijk te ondersteunen.

Wereldwijd doet AFS haar best om studenten zo veilig mogelijk terug te sturen. We zijn ervan overtuigd dat het in het belang van onze deelnemers is om terug te zijn bij hun familie in hun thuisland. Wij geloven ook dat deze beslissing in het belang is van onze deelnemers en vrijwilligers, evenals van onze gastgezinnen en zendfamilies. Maar het is zeker geen beslissing die we lichtvaardig hebben genomen.

Als leiders in internationaal intercultureel onderwijs kennen we uit de eerste hand het transformatieve karakter van de volledige (uitwisselings)ervaring voor deelnemers, families en vrijwilligers. Het doet ons verdriet om deze ervaringen vroegtijdig te beëindigen. We zijn ook bewust van de emoties die deze hele situatie teweeg brengt bij zowel de betrokken deelnemers als gezinnen. Wij en onze vrijwilligers proberen hen zo goed mogelijk te ondersteunen.

We blijven ons voorbereiden op toekomstige programma’s. We hebben meer dan 70 jaar ervaring in het verzorgen van internationale uitwisselingen over de hele wereld. En we gaan door met het plannen van toekomstige programma’s (ook deze met vertrek deze zomer).

Ook al was het onze oprechte wens om deze programma’s verder te zetten tot hun eerder geplande einddatum, blijven we onze deelnemers en hun families zeer dankbaar voor hun vertrouwen in AFS en voor hun interesse in deelname aan zo’n krachtige ervaring. We kijken ernaar uit hen te verwelkomen in onze wereldwijde familie van 500.000 AFS-alumni.

Met vragen en bezorgdheden kunt u terecht op [email protected]. Het AFS-kantoor is  geopend van 9u tot 17u. Voor acute noodgevallen na 17u en voor 9u of in het weekend kan u terecht op 0477 23 72 07.

Bedankt voor uw begrip.

AFS Vlaanderen