AFS zoekt geëngageerde bestuursleden met een kritische blik!

AFS, wat is dat?

AFS is een interculturele organisatie die al meer dan 100 jaar bestaat. We zijn vooral bekend van onze internationale uitwisselingsprogramma’s maar doen veel meer dan dat. Zo geven we op (hoge)scholen en bij bedrijven cursussen over het belang van intercultureel leren, organiseren we interculturele ontmoetingen en organiseren we buddyprojecten voor jonge vluchtelingen. Dat doen we vanuit onze missie om ons in te zetten voor A more just and peaceful world. Kortom, we zijn een grote organisatie (meer dan 700 actieve vrijwilligers) met een sociaal relevante missie. Bovendien hebben we sterke wortels in het Vlaamse jeugdwerklandschap én sociaal cultureel volwassenwerk.

AFS, waarom ik?

AFS is volop bezig met zichzelf heruit te vinden, om de uitdagingen van vandaag en morgen beter aan te kunnen. Daarbij beseffen we dat we momenteel de stempel hebben een witte, middenklasse organisatie te zijn. Ons nieuwe beleidsplan gaat meer dan ooit een nieuwe richting uit, en wil de superdiversiteit in Vlaanderen vieren en interculturele ontmoetingen ook in eigen land stimuleren. Een bottom-up aanpak om onze organisatie te “diversifiëren” is niet voldoende, en dat beseffen we. Daarom zoeken we proactief naar meer diverse kandidaten in onze raad van bestuur (op vlak van religie, etniciteit, gender, seksuele voorkeur en zo veel meer). Niet om een checklist af te vinken, maar om een frisse en kritische blik te werpen op onze werking.

En wat heb ik daar zelf aan?

AFS heeft als organisatie ook veel te bieden. We zijn een organisatie gedragen door vrijwilligers, dus je komt terecht in een warme omgeving. AFS biedt ook vele vormingen aan, zowel in het binnenland als in het wereldwijde AFS-netwerk; je krijgt dus de kans om vriendschappen te sluiten met mensen van over de hele wereld.

Moet ik daar dan iets van kennen?

Nee, je hoeft AFS niet op voorhand te kennen. Je hoeft ook geen ervaring te hebben als bestuurslid in een andere organisatie. Meer nog, een nieuw paar ogen kan helpen om vanzelfsprekendheden in vraag te stellen. De enige vereiste is dat je je vol enthousiasme wilt inzetten voor onze missie.

Ik heb interesse, wat moet ik doen?

Neem zeker eens een kijkje op onze website, en bij interesse kan je een berichtje sturen of mailen naar [email protected] Dan kunnen we verder in gesprek gaan en kijken of je de sprong wilt maken. Uiterlijk op 2 maart 2021 moeten kandidaturen binnen zijn.