Profiel Directeur Organisatieontwikkeling Vlaanderen-Nederland

Diploma en ervaring:

Minimum een bachelordiploma met minstens 3 jaar ervaring in een coördinerende of leidinggevende rol.

Kennis en vaardigheden:

 • Ervaring in beleidsondersteunend werk, netwerking en lobbying.
 • Je weet hoe je personeels- en vrijwilligersploegen moet motiveren, enthousiasmeren en ondersteunen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met vrijwilligersmanagement.
 • Je kunt strategie en doelstellingen omzetten in concrete acties: m.a.w. je kunt de AFS-missie en -strategie vertalen in concrete (nationale/lokale/regionale) projecten.
 • Je hebt ervaring met programma-rapportering en weet hoe je de implementatie van een beleidsplan opvolgt.
 • Je weet hoe je in een snel veranderende, chaotische en creatieve realiteit toch het overzicht  houdt en het doel bewaakt.
 • Je bent een ster in actief luisteren, conflictbemiddeling en omgaan met weerstand.
 • Je hebt ervaring met het opvolgen van personeelsleden binnen een evaluatiecyclus.
 • Je weet hoe je processen moet uittekenen en opvolgen en hoe je een goede back-planning opstelt en uitrolt.
 • Je bent je bewust van culturele verschillen in communicatie en relatie en weet hoe ermee om te gaan.
 • Goede kennis van het Nederlands, zowel schriftelijk als mondeling, sterk in zakelijke, wervende en doelgerichte communicatie.
 • Goede kennis van het Engels, zowel schriftelijk als mondeling.
 • Grondige kennis van de courante MS-office toepassingen.
 • Vertrouwd met de meest courante sociale mediakanalen en mediabeleid. Ervaring met een sociale media-contentplan, sociale mediaprofielen, intranet,  … is een extra troef.

Gedragscompetenties:

 • Je bent sociaal vaardig, legt vlot contacten en kunt je aanpassen aan verschillende soorten mensen en groepen.
 • Je neemt gemakkelijk initiatief en weet hoe om te gaan met stresssituaties.
 • Je bent ondernemingsgezind en niet bang voor verandering en innovatie:  je ziet eerder de kansen dan de problemen.
 • Je werkt vlot in teamverband en kan ook zelfstandig je plan trekken.
 • Je bent sterk in je eigen timemanagement en in zelfzorg.
 • Je bent collegiaal en flexibel als de goede (samen)werking dit vereist.
 • Je bent in staat een werkelijkheid vanuit verschillende perspectieven te bekijken en te benaderen.
 • Je bent leergierig.
 • Je bent feedbackgericht
 • Je bent oplossingsgericht.
 • Je gelooft in de kracht van vrijwilligers en handelt daarnaar.
 • Je bent sterk in contact leggen, netwerken uitbouwen en in het duurzaam uitwerken van relaties, co-creaties en projecten om via samenwerking met andere organisaties de efficiëntie en impact van AFS te verhogen.
 • Je weet hoe je te bewegen op de smalle lijn tussen het werken met ‘klanten’ in een professionele setting en tegelijkertijd met ‘vrijwilligers’ in een leer-, experimenteer- en amuseer-omgeving.

Voorwaarden:

 • Je werkt structureel op het AFS-kantoor in Mechelen met de mogelijkheid tot thuiswerk en een aantal keer per jaar werkoverleg in Nederland.
 • Je engageert je tot regelmatig avond- en weekendwerk en bent flexibel waar het werken met vrijwilligers en internationale partners dat vereist.
 • Je gelooft dat in de huidige samenleving en wereld ‘ globalisering’ en ‘superdiversiteit’ zowel een uitdaging als een opportuniteit en meerwaarde zijn en wilt je bijdrage leveren om iedereen de kans te geven een actieve wereldburger te worden.

Ga hier terug naar de volledige vacature

Richt je CV en motivatiebrief uiterlijk op 28 oktober 2021 aan Caroline Steyaert via [email protected]. De eerste selectieronde bestaat uit een schriftelijke proef en kort online gesprek op 9 of 10 november De tweede ronde bestaat uit een opdracht en job interview op 16 of 17 november. Indiensttreding is voorzien asap.

AFS draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Competenties van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.