Op deze pagina je vind je de veelgestelde vragen over de Springprogramma’s: hogere studies, vrijwilligerswerk of stages in het buitenland. Heb je vragen over je inschrijving? Lees dan goed deze FAQ door.

Vond je alsnog geen antwoord op je vraag? Laat het dan weten aan onze program consultants via [email protected]

Bevestiging vertrek

Begin juni hebben we al onze deelnemers gecontacteerd en een aantal van onze programma’s moeten annuleren. De programma’s waarvan we op dat moment beslist hebben dat ze wel nog konden doorgaan blijven we analyseren tot kort voor vertrek.

Enkel wanneer een bestemming veilig wordt geacht en het ook praktisch mogelijk is om naar daar af te reizen, zal het programma doorgaan.

De deelnemers zullen hiervan op de hoogte gehouden worden.

Annulering

Het afgelasten van programma’s door AFS gebeurt enkel in geval van overmacht of wanneer er dringende en dwingende redenen zijn m.b.t. de veiligheid en/of gezondheid van de betrokken deelnemer.

Indien de uitwisseling onmogelijk en onverantwoord blijkt te zijn omwille van de aanhoudende coronacrisis, dan zal AFS samen met de deelnemer (en ouders) bekijken welke de mogelijkheden zijn: een alternatieve bestemming/programma of een annulatie van het programma. AFS engageert zich om op individuele basis naar alternatieven te kijken in samenspraak met de hostingpartner. Afhankelijk van het programma en de partner met wie het programma tot stand komt, kan er in een (gedeeltelijke) terugbetaling of compensatie voorzien worden.

Gelieve contact op te nemen met onze medewerkers op [email protected] voor concrete info over jouw programma.

Betaling

Intussen vragen wij u om de betalingen wel te volbrengen zoals gevraagd, volgens de richtlijnen op uw aangepast addendum.

Vervollediging inschrijving

Voor documenten die op dit moment niet verkregen kunnen worden door de geldende corona-maatregelen (zoals bijv. schoolbewijs of gezondheidsattest), geldt dat ze ook nog later aan het dossier kunnen worden toegevoegd.

Voorbereiding inschrijving

Tot dat u van ons de definitieve bevestiging krijgt dat het door u gekozen programma doorgaat, begint u best niet met de concrete voorbereiding van het vertrek. We raden u aan om samen met ons een goede inschatting van de programma’s af te wachten. AFS engageert zich om tegen eind mei een degelijke inschatting te maken. Wij zorgen dat u de nodige informatie voor een vlot en veilig vertrek tijdig van ons krijgt.
Bij het plannen van het komende programmajaar zal er voor gezorgd worden dat er voldoende tijd voorzien is om een geldig visum aan te vragen (indien nodig).
Wij nemen actief contact met u op als u programma bevestigd is en u de nodige regelingen kan treffen.