Op deze pagina je vind je de veelgestelde vragen over onze Proefprogramma’s met vertrek deze zomer. Heb je vragen over je inschrijving? Lees dan goed deze FAQ door.

Heb je nog geen antwoord op je vraag gekregen? Laat het dan weten aan onze Program Consultants via de Participant Portal of via [email protected]

Bevestiging vertrek

We zetten de voorbereiding van onze toekomstige programma’s, ook die met een start in 2020, verder. Reeds meer dan 70 jaar, zet AFS toegewijd in op het aanbieden van interculturele leerervaringen voor jongeren en gezinnen en dat zullen we blijven doen. We zullen de programma’s opstarten van zodra dit veilig en praktisch mogelijk is, in lijn met de geldende nationale en internationale richtlijnen. We engageren ons om hier uiterlijk eind mei duidelijkheid in te verschaffen.

Annulering

Het afgelasten van programma’s door AFS gebeurt enkel in geval van overmacht of wanneer er dringende en dwingende redenen zijn m.b.t. de veiligheid en/of gezondheid van de betrokken deelnemer. Dit is helaas niet voorspelbaar. Als er de dag voor vertrek in het gastland een burgeroorlog uitbreekt of een kernramp gebeurt kan het programma alsnog worden afgeschaft.

Indien de uitwisseling onmogelijk en onverantwoord blijkt te zijn omwille van de aanhoudende coronacrisis, dan zal AFS samen met de deelnemer (en ouders) bekijken welke de mogelijkheden zijn: een alternatieve bestemming/programma of een annulatie van het programma. In dit laatste geval, heeft u recht op een volledige terugbetaling van het programma. AFS engageert zich om uiterlijk eind mei een degelijke inschatting te maken van de vertrekkansen deze zomer.

Betaling

AFS engageert zich om uiterlijk eind mei een perspectief te bieden voor de uitwisselingen met een gepland vertrek deze zomer.

Intussen vragen wij u om de betalingen wel te volbrengen zoals gevraagd, met als deadline voor uw laatste schijf voor schoolprogramma’s op 1 juni 2020 i.p.v. het aanvankelijke 1 mei 2020. Deelnemers krijgen dus een maand extra alvorens zij hun volledige betaling moeten afronden. Uiterlijk op 1 juni moet de volledige som voor een schoolprogramma gestort zijn.

Vervollediging inschrijving

Alle deelnemers krijgen uitstel voor de vervollediging van hun inschrijving tot en met maandag 20 april.

Documenten die op dit moment niet verkregen kunnen worden door de geldende corona-maatregels (zoals schoolbewijs of gezondheidsattest), mogen tijdelijk door de deelnemer (en ouders) worden gemaakt/ingevuld. Vóór vertrek zullen deze nog herbevestigd moeten worden door de officiële versies. 

Voorbereiding van de uitwisseling

We adviseren u om te wachten tot we meer duidelijkheid kunnen verschaffen over uw bestemming. We engageren ons om u uiterlijk eind mei een perspectief te bieden. Nadien is er nog voldoende tijd om de voorbereiding op te starten. We houden rekening met de noodzakelijke administratieve termijnen en bezorgen u de nodige documenten en richtlijnen van zodra het AFS-programma kan bevestigd worden. 

Trimesterprogramma's en PEACE-kamp

Ja, maar gezien de uitzonderlijke situatie wordt dit kamp in kleinere groepen georganiseerd. Alle kampen vinden plaats in Brussel.

  • Van 29 nov 2020 tot 3 dec 2020 voor studenten die op uitwisseling gingen naar: Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Egypte, Ierland, IJsland, Litouwen, Polen, Servië, Zwitserland, Slowakije en Turkije.
  • Van 13 dec tot 17 dec 2020 voor studenten die naar Hongarije, Rusland, Spanje en Portugal gingen.
  • Van 7 feb tot 11 feb 2021 voor studenten die naar Duitsland, Frankrijk en Italië gingen.

Deze data zijn onder voorbehoud van wijzigingen en zijn afhankelijk van de coronamaatregelen op dat moment.