Wie betaalt wat?

Het algemeen principe is dat je als gastgezin instaat voor de kosten verbonden aan kost en inwoon van de gaststudent. Alle andere kosten (vervoer, medische kosten of schoolkosten) zijn ten laste van AFS of van de gaststudent en zijn natuurlijke ouders. In sommige gevallen zal je als gastgezin een deel van deze kosten voorschieten. Dit wordt uiteraard door AFS of door je gastzoon of -dochter terugbetaald.

In dit overzichtsdocument vind je terug welke kosten door AFS gedragen worden en welke door de  gaststudenten de zendouders.

Wil je kosten indienen?

Maak gebruik van deze formulieren!

Medische kosten
Vervoerskosten
Schoolkosten

Medische kosten mogen opgestuurd worden naar het kantoor of per mail naar: [email protected]

Vervoers- en schoolkosten mogen opgestuurd worden naar het kantoor of per mail naar: [email protected]

Opgelet: de deadline voor het indienen van onkostenformulieren voor het schooljaar 2019-2020 is 15 juli 2020.