Versterk interculturele competenties en diversiteit in je organisatie

  1. Train je team in interculturele competenties

  2. Coach medewerkers in samenwerken in diversiteit

  3. Breng de wereld binnen in je organisatie

  4. Steun actieve wereldburgers

Werk met jouw bedrijf of organisatie aan interculturele competenties, versterk je team en vergroot de creativiteit

De Global Competence Certificate (GCC) is een flexibel en digitaal ondersteund leertraject dat je met een Qualified Facilitator opstelt volgens de noden en uitdagingen van jouw medewerkers. Je maakt op eigen tempo een combinatie van basismodules intercultureel leren en thematische modules die je via diverse methodieken aanzet tot persoonlijke oefeningen, groepsreflectie en interactieve sessies, die zowel online als offline plaatsvinden.

Bekijk het introductiefilmpje en vraag vandaag nog jouw demoversie aan.