years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Het Gediplomeerd/Ervaren Leerkracht Programma biedt een unieke kans aan gediplomeerde en ervaren leerkrachten om hun kennis te delen met Indische academici. Het programma is ideaal voor leerkrachten die meer ervaring in het lesgeven willen opdoen en die het Indische onderwijssysteem en de Indische cultuur willen leren kennen.

Je wordt in een Indische privéschool als leerkracht ingezet voor verschillende vakken, zoals Engels, IT, wetenschap, wiskunde, vreemde talen, etc. Je zult samenwerken met de Indische leerkrachten en naast lesgeven ook lessen plannen, nieuwe onderwijsmethoden invoeren, huiswerk verbeteren, toetsen maken, bijlessen verzorgen, etc. De school kan zelf nog specifieke taken meegeven. Je werkt wekelijks 35 à 40 uur.

Er is een grote vraag naar leerkrachten vreemde talen (Duits, Frans, Italiaans, Spaans, etc.), muziek (instrumenteel/klassiek), dans en sport, kunst en cultuur en Engels (zeker voor lees- en schrijfvaardigheid). Ook Montessori leerkrachten zijn gegeerd.

Je wordt in gerenommeerde scholen geplaatst, zoals Daly College, Anand Niketan, M B Patel, etc. Je kan in verschillende steden doorheen het land terechtkomen (Indore, Ahmedabad, etc.), afhankelijk van de noden van de school, het vak dat je zal geven en de startdatum van de uitwisseling.

Een typische schooldag telt zeven uur en begint met de samenkomst van studenten, waarbij er samen gebeden wordt.  Dit is ook het moment om belangrijke mededelingen en andere zaken met de hele school te delen. Daarna beginnen de lessen, volgens de routine die aan het begin van het jaar wordt vastgelegd. Er is een lunchpauze op de middag, zodat iedereen kan eten. Op het einde van de dag vertrekken de leerlingen naar huis of naar het studentenhuis. Leerlingen die in het studentenhuis verblijven, kunnen daar spelletjes spelen, studeren, eten en slapen. De school kan 5 of 6 dagen open zijn, afhankelijk van de school.

Het Indische onderwijssysteem is als volgt opgedeeld:

 • Voorschools onderwijs: Voorschools onderwijs is niet verplicht. De kinderen leren hier vooral het alfabet, de nummers, rijmpjes, gedichtjes, etc.
 • Privé speelscholen: Voor kinderen tussen de 18 maanden en 3 jaar. De kinderen leren hier vooral het alfabet, de nummers, rijmpjes, gedichtjes, etc.
 • Kleuterschool: De kleuterschool wordt onderverdeeld in lagere kleuterschool (voor drie- tot vijfjarigen) en hogere kleuterschool (voor vier- tot vijfjarigen). De kinderen leren hier vooral het alfabet, de nummers, rijmpjes, gedichtjes, etc.
 • Lagere school: Van eerste tot vijfde graad (voor zes- tot tienjarigen). De kinderen krijgen vakken als Engels, een andere vreemde taal, basiswetenschappen, wiskunde, sociale wetenschappen, etc.
 • “Middenschool” of hoger lager onderwijs: Van zesde tot achtste graad (voor elf- tot veertienjarigen). De kinderen krijgen vakken als wetenschap, wiskunde, sociale wetenschap, Engels, taal en computerwetenschap.
 • Middelbare school: Negende en tiende graad (voor veertien- tot zestienjarigen). De kinderen krijgen vakken als wetenschap, wiskunde, sociale wetenschap, Engels, taal en computerwetenschap.
 • Hoger middelbaar of voorbereiding op universiteit: Elfde en twaalfde graad (voor zestien- tot achttienjarigen). De vakken worden onderverdeeld in verschillende stromingen: 1) de biowetenschappen: fysica, chemie, menswetenschap en Engels; 2) de empirische wetenschappen: fysica, chemie, wiskunde en Engels; 3) de alfawetenschappen: geschiedenis, politiek, aardrijkskunde, economie en Engels; 4) de bedrijfswetenschappen: boekhouden, handel, wiskunde en Engels. Dit zijn de hoofdvakken, maar elke school kan hier zijn eigen vakken aan toevoegen.

Programma Details

 • Programma
  • Teaching
 • Plaats
  • Verschillende locaties
  • India
 • Individueel programma of groepsprogramma
  Individueel
 • Highlights
  • Je ontvangt een getuigschrift van de school als je het programma succesvol kan afronden
  • Je krijgt een maandelijkse onkostenvergoeding van $ 200.

Wat is inbegrepen

 • Accommodatie
 • 24/7 noodondersteuning
 • Maaltijden
 • Assistentie bij inschrijving
 • Global Competence Certificate
 • Begeleiding
 • Oriëntatie voor vertrek
 • Oriëntatie bij terugkeer
 • Lokaal transport
 • Assistentie bij visa-aanvraag
 • Zakgeld
 • Culturele activiteiten
 • Taallessen

Waar ben je zelf verantwoordelijk voor

 • Vlucht / internationaal transport
 • Kosten voor visa en paspoort
 • Medische verzekering
 • Inentingen