years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Voor een uitwisseling naar Slovakije mag je afgestudeerd zijn. 

Leeftijdsvoorwaarden: je bent geboren tussen 30 september 2000 en 30 augustus 2004.

“Je kan je nooit inbeelden hoe een klein landje als Slovakije je leven kan veranderen. Vier maanden na mijn uitwisseling was ik hier al terug! Ik kon geen dag langer wachten om mijn tweede thuis te bezoeken. Er is zoveel te ontdekken in dit land. Waag je kans en je zult er nooit spijt van hebben.”

Het schooljaar loopt van 1 september tot 30 juni. Een normale schooldag begint om 8u en eindigt om 14u30. Schoolregels zijn meestal strikter dan hier en ook de band tussen leerkracht en leerling is formeler.
Dagelijkse mondelinge ondervragingen zijn er gebruikelijk. Leerlingen moeten in het algemeen dan ook inzet en interesse tonen voor hun studies. Sommige scholen bieden buitenschoolse activiteiten aan, zoals sport, theater of computerclubs.