years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Help mee in de ondersteuning van straatkinderen door mee naar een oplossing voor het probleem te zoeken aan de hand van diepgaand onderzoek. Onze organisatie is onder andere op zoek naar jongeren, leerkrachten en mensen uit de zorgsector om onze missie bij kansarme jongeren te kunnen voortzetten. Jij kan je steentje bijdragen aan onze missie door onderzoek te voeren naar jongeren en jeugdwerk. Ons team richt zich op jongeren in scholen, gemeentes en op het platteland en werkt via het “Whole Person Paradigm”, waarbij er gekeken wordt naar de fysieke, intellectuele, sociale en spirituele noden van de jongeren. Voorgaand onderzoek heeft gewezen op de tekortkomingen van de bestaande onderwijsprogramma’s en heeft deze aangevuld met buitenschoolse programma’s om de jongeren een complete ontwikkeling te kunnen meegeven. Onze programma’s richten zich onder andere op de ontwikkeling van zelfvertrouwen, maatschappelijk bewustzijn en persoonlijke talenten. We vormen programmapakketten voor de animatie van jongeren op school, maar ook buiten de schoolomgeving. We bieden een brede waaier aan activiteiten aan, zoals schilderen, spelletjes, vertellen, muziek, quizzen, etc.

Programma Details

 • Programma
  • Volunteering
 • Plaats
 • Individueel programma of groepsprogramma
  Individueel

Wat is inbegrepen

 • Accommodatie
 • 24/7 noodondersteuning
 • Assistentie bij inschrijving
 • Global Competence Certificate
 • Begeleiding
 • Oriëntatie voor vertrek
 • Oriëntatie bij terugkeer
 • Assistentie bij visa-aanvraag
 • Medische verzekering
 • Plaatsing in een vrijwilligersproject

Waar ben je zelf verantwoordelijk voor

 • Maaltijden
 • Vlucht / internationaal transport
 • Kosten voor visa en paspoort
 • Inentingen