AFS koppelt een educatief pakket op maat van jongvolwassenen aan haar internationale uitwisselingen. De AFS GCC Abroad is het digitaal traject voor, tijdens en na een internationale ervaring. Door deze unieke combinatie van online reflectiesessies, webinars en persoonlijke ontmoetingen worden de zij niet alleen beter voorbereid op hun avontuur; ze schaven schaven hun eigen competenties bij en ze verruimen hun blik op de wereld én op henzelf! Het curriculum bestaat uit 18 online modules die ondersteund worden door een getrainde Qualified Facilitator.

Ontdek onze 18+ programma’s

Deelnemers

18+; (Jong)volwassenen

Aantal modules

18

Duurtijd modules

10-12 uur

Aantal dialoogsessies

4

Totale duurtijd volledig traject

15-25 uur*

Begeleiding

Opgeleide AFS Qualified Facilitators

GCC At Home richt zich vooral tot toekomstige professionals, om hen beter voor te bereiden op de superdiverse realiteit waarin ze sowieso zullen moeten werken. Voor leerkrachten bijvoorbeeld is enkel vakkennis niet meer voldoende. Ze moeten ook leren omgaan met de verschillende culturen bij collega’s, leerlingen en ouders.

Na het afronden van de AFS GCC At Home beschikken de deelnemers over vaardigheden die van pas komen in een diverse en interculturele (werk- en leer)omgeving. De inhoud van de modules zijn onderverdeeld in Inward, Outward en Forward. Organisaties kunnen de modules aanpassen of herschikken naar de behoeften van de gebruikers. Het programma vereist geen mobiliteit.

Deelnemers

18+; (Jong)volwassenen

Aantal modules

9-12

Duurtijd modules

10-15 uur

Aantal dialoogsessies

4

Totale duurtijd volledig traject

15-25 uur*

Begeleiding

Opgeleide AFS Qualified Facilitators

Iedereen wereldburger: diversiteit op de werkvloer

Lees meer over de GCC op de werkvloer

GCC At Work richt zich naar mensen in de social profitsector en kmo’s die al meer professionele ervaring hebben en beseffen dat ze dankzij gepaste coaching op een efficiëntere manier intercultureel kunnen samenwerken. In de zorgsector bijvoorbeeld krijgt men vaak te maken met racistische reacties en culturele vooroordelen.

Tijdens het traject leren deelnemers om effectief samen te werken in diverse teams en verschillen te overbruggen. De inhoud van de modules zijn onderverdeeld in Inward, Outward en Forward. Organisaties kunnen de modules aanpassen of herschikken naar de behoeften van de gebruikers. Het programma vereist geen mobiliteit.

Deelnemers

18+; (Jong)volwassenen

Aantal modules

16

Duurtijd modules

10-15 uur

Aantal dialoogsessies

3

Totale duurtijd volledig traject

15-20 uur*

Begeleiding

Opgeleide AFS Qualified Facilitators

De AFS GCC Teen is een uniek online programma dat jongeren de kans biedt om met mensen van andere culturen in contact te komen en om deel te worden van een globale gemeenschap. Het programma is ontworpen voor jongeren tussen 14 en 17 jaar die op zoek zijn naar een nieuwe belevenis met nieuwe mensen van heel de wereld.

Ontdek AFS Global You Adventurer

Deelnemers

14-17

Aantal modules

20

Duurtijd modules

10-12 uur

Aantal dialoogsessies

4

Totale duurtijd volledig traject

16-25 uur*

Begeleiding

Opgeleide Qualified Facilitators