De inhoud van de Global Competence Certificate (GCC) werd ontwikkeld door Sentio Global Education Network rond enkele belangrijke educatieve doelen die helpen bij het opbouwen van interculturele vaardigheden en bij het omgaan met culturele verschillen en diversiteit.

Met de GCC heb je toegang tot een digitaal platform waarop je zelf een mix van webinars, persoonlijke ontmoetingen, online modules, en taken/opdrachten kiest en met AFS je eigen innovatieve leertraject op maat uitwerkt. Door de modulaire opbouw, flexibiliteit en verschillende werkvormen is er een aanbod voor:

  • jongvolwassen deelnemers aan interculturele uitwisselingsprogramma’s (bijv. Erasmus)
  • onderwijsinstellingen die hun ervaringsgerichte leertrajecten (bijv. studies, stages of vrijwilligersprojecten) willen versterken
  • docenten en leerkrachten die voor een intercultureel publiek staan
  • bedrijven en organisaties die effectiever met diversiteit op de werkvloer willen omgaan
  • (jeugd)verenigingen en organisaties die via interactieve workshops aan toegankelijkheid en inclusie willen werken

 

 

Educatieve doelen

  1. zelfbewustzijn

  2. bewustzijn van de andere

  3. emotionele intelligentie

  4. cultuurverschillen overbruggen

Waarom zou ik dit certificaat willen?

Interculturele vaardigheden worden vaak gezien als een belangrijke competentie van de 21e eeuw en geven een voordeel in de huidige wereldeconomie. Dankzij de gecertificeerde gespreksleider die de cursisten door het certificatieproces heen zal leiden, kan men het leerproces tot het uiterste benutten.

Mensen die hebben deelgenomen aan dit educatief programma, bevestigen dat ze dankzij dit leertraject enkele vaardigheden hebben kunnen ontwikkelen die waardevol zijn in de huidige arbeidsmarkt. De vorming heeft hun carrière vormgegeven en verrijkt.

Veel organisaties en werkgevers vermelden expliciet dat het hebben van interculturele competenties een van de belangrijkste pluspunten is bij werkgevers in verschillende landen. Onze educatieve programma’s bieden cursisten het kader aan waarbinnen ze niet alleen interculturele vaardigheden zullen ontwikkelen, maar ook de taal aanleren waarmee ze deze vaardigheden in hun cv kunnen opnemen.

AFS begeleidt je doorheen je stage, vrijwilligerswerk of studie in het buitenland

AFS onderbouwt je stage, vrijwilligerswerk of hogere studie in het buitenland met een gestructureerde reflectie. Dit maakt je ervaring rijker, dieper en effectiever. Je eindigt je periode in het buitenland met een Global Competence Certificaat.

Mensen die hebben deelgenomen aan dit educatief programma, bevestigen dat ze dankzij dit leertraject enkele vaardigheden hebben kunnen ontwikkelen die waardevol zijn in de huidige arbeidsmarkt. De vorming heeft hun carrière vormgegeven en verrijkt.

Je GCC-account zit ingebrepen in de prijs van je Spring-programma.

Bekijk hier bijvoorbeeld een online sessie over stereotypes en veralgemeningen:

Meld je aan

Navigeer als professional in een interculturele omgeving

We worden op de werkvloer steeds meer uitgedaagd om wendbaar te zijn in verschillende culturele contexten. Dit vraagt de nodige vaardigheden om correct, constructief, assertief en respectvol te handelen en van daaruit waardevolle relaties met de cultureel andere op te bouwen. De GCC coacht professionals hierin via online leren, peer coaching en begeleide gestructureerde reflectie.

Een persoonlijk GCC-account dat je toegang geeft tot de digitale leeromgeving, heb je al vanaf 75 euro.

Vraag vandaag nog je demo-account aan!

Download hier de brochure voor organisaties en bedrijven