De inhoud van de Global Competence Certificate (GCC) werd ontwikkeld door Sentio Global Education Network rond enkele belangrijke educatieve doelen die helpen bij het opbouwen van interculturele vaardigheden en bij het omgaan met culturele verschillen. Deze educatieve doelen zijn onderverdeeld in vier hoofdcategorieën: zelfbewustzijn, bewustzijn van de andere, emotionele intelligentie en overbruggen van cultuurverschillen.

De GCC is initieel ontwikkeld voor deelnemers aan een internationale uitwisseling, maar kan ook aangepast worden aan de noden van organisaties die willen werken rond het ontwikkelen en versterken van interculturele vaardigheden.

 

FILOSOFIE

Ontwikkelingsgerichte aanpak in modules

Onze aanpak is gericht op ontwikkeling: elk van de 18 modules bouwt verder op het vorige onderwerp. Naarmate men in het programma vordert, wordt de leerstof complexer. Het programma is ontwikkeld met oog op flexibiliteit; de cursisten kunnen de modules op hun eigen tempo doornemen.

Peer learning

Peer learning, of samen leren, vormt een belangrijk onderdeel van de educatieve programma’s en de online leerstof. Cursisten krijgen de kans om met elkaar in gesprek te gaan en om over de leerstof en hun ervaringen te praten op de forums.

Blended learning

Door gebruik te maken van technologie kunnen we onze impact verhogen en de cursisten beter motiveren, zowel online als offline. We zien het GCC als een tweevoudig model waarbij de onlinetraining de persoonlijke gesprekken niet vervangt, maar net een aanvulling biedt op deze gesprekken door de leerstof meer toegankelijk en flexibel te maken.

 

EDUCATIEF MODEL

Ervaringsgericht leren

De educatieve programma’s van Sentio zijn ontwikkeld naar de vier stappen van de ervaringsgerichte leercyclus van Amerikaanse psycholoog David Kolb (1984):

  • Concrete ervaring
  • Reflectief observeren
  • Abstract conceptualiseren
  • Actief experimenteren

 

Bekijk hier een korte video om een beter beeld te krijgen van wat de GCC is:

Waarom zou men een certificaat willen?

Interculturele vaardigheden worden vaak gezien als een belangrijke competentie van de 21e eeuw en geven een voordeel in de huidige wereldeconomie. Dankzij de gecertificeerde gespreksleider die de cursisten door het certificatieproces heen zal leiden, kan men het leerproces tot het uiterste benutten.

Voordelen op de arbeidsmarkt

Mensen die hebben deelgenomen aan dit educatief programma, bevestigen dat ze dankzij dit leertraject enkele vaardigheden hebben kunnen ontwikkelen die waardevol zijn in de huidige arbeidsmarkt. De vorming heeft hun carrière vormgegeven en verrijkt.

Veel organisaties en werkgevers vermelden expliciet dat het hebben van interculturele competenties een van de belangrijkste pluspunten is bij werkgevers in verschillende landen. Onze educatieve programma’s bieden cursisten het kader aan waarbinnen ze niet alleen interculturele vaardigheden zullen ontwikkelen, maar ook de taal aanleren waarmee ze deze vaardigheden in hun cv kunnen opnemen.

 

Bekijk hier een online sessie over stereotypes en veralgemeningen:

 

Meer weten over de Global Competence Certificate?

Heb je interesse om aan de slag te gaan met de GCC in je organisatie of wil je meer informatie? Vul onderstaand formulier in en we nemen contact met je op.
    Je gaat akkoord dat AFS Vlaanderen de gegevens die je in dit contactformulier invulde mag verwerken om je op de hoogte te houden van onze diensten in lijn met onze privacy policy. Kruis het vakje aan om akkoord te gaan*

Navigeer als professional in een interculturele omgeving

We worden op de werkvloer steeds meer uitgedaagd om wendbaar te zijn in verschillende culturele contexten. Dit vraagt de nodige vaardigheden om correct, constructief, assertief en respectvol te handelen en van daaruit waardevolle relaties met de cultureel andere op te bouwen. De GCC coacht professionals hierin via online leren, peer coaching en begeleide gestructureerde reflectie.

Een persoonlijk GCC-account dat je toegang geeft tot de digitale leeromgeving, heb je al vanaf 75 euro.

Download hier de brochure voor organisaties en bedrijven

AFS begeleidt je doorheen je stage, vrijwilligerswerk of studie in het buitenland

AFS onderbouwt je stage, vrijwilligerswerk of hogere studie in het buitenland met een gestructureerde reflectie. Dit maakt je ervaring rijker, dieper en effectiever. Je eindigt je periode in het buitenland met een Global Competence Certificaat. Mensen die hebben deelgenomen aan dit educatief programma, bevestigen dat ze dankzij dit leertraject enkele vaardigheden hebben kunnen ontwikkelen die waardevol zijn in de huidige arbeidsmarkt. De vorming heeft hun carrière vormgegeven en verrijkt.

Je GCC-account zit ingebrepen in de prijs van je Spring-programma.