Interculturele leerervaringen; innovatieve leertrajecten

Screen Shot 2016-09-12 at 11.00.31 AM

Op een middelbare school in het buitenland

Deelnemers ontwikkelen interculturele competenties en worden hierin gecoacht door getrainde vrijwilligers.

Proef
IMG_3334

Hoger onderwijs, vrijwilligerswerk of stage in het buitenland

AFS begeleidt haar jongvolwassen deelnemers met een vernieuwend leertraject op hun maat.

Spring
11046251_1065015070189282_2324360244310660883_o

Gastgezinnen

AFS stimuleert gastgezinnen via activiteiten en coaching om zelf maximaal te leren uit de interculturele ervaring.

Beleef
Screen Shot 2016-09-08 at 4.10.22 PM

Vrijwilligers

Een kwaliteitsvol en uitdagend vormingsaanbod voor AFS-vrijwilligers om persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en hen sterker te maken in wat ze doen.

Duik
My beautiful picture

Scholen

Aan de hand van workshops, vormingen en trainingen kunnen AFS-vrijwilligers en beroepskrachten jouw school helpen om te werken rond culturele verscheidenheid, vooroordelen, diversiteit en actief wereldburgerschap.

Groei
Creëer impact: word partner van het #AFSeffect

Organisaties

Ondersteuning via workshops op maat om interculturaliteit op de werkvloer beter te leren managen.

Vind

AFS voor scholen en leerkrachten

Scholen en leerkrachten zijn belangrijke partners voor AFS. Onze gastscholen staan immers in voor de dagelijkse omkadering van onze studenten. Zij kunnen daarvoor uiteraard rekenen op ondersteuning van AFS. Net zoals we onze zendscholen helpen om gebruik te maken van de ervaring van een AFS-student om met de hele klas te werken rond actief burgerschap. AFS organiseert workshops intercultureel leren voor scholen die daarvoor op ons beroep willen doen.

Groei: de educatieve werking van AFS voor scholen

Educatieve benadering

EDUC

Interculturele uitdagingen en leermomenten vormen een onvermijdelijk deel van ons dagelijks leven thuis, op straat, in de klas of op de werkvloer.

Om mensen te leren om effectief om te gaan met culturele en andere verschillen, biedt AFS leertrajecten aan op maat.

Elk AFS leertraject is steeds opgebouwd rond vijf principes:

Onderdompeling in een nieuwe omgeving of omgeven zijn door diversiteit  alleen is niet voldoende om effectief om te gaan met interculturaliteit en je interculturele competenties te ontwikkelen.

Via gestructureerde reflectie en coaching door getrainde vrijwilligers maakt AFS van interculturele ervaringen betekenisvolle interculturele leerkansen. Zo willen we jou helpen om maximaal te leren uit je ervaring.

Leertraject voor AFS-studenten

Universiteiten en toekomstige werkgevers zoeken studenten en jongvolwassenen die zich thuis voelen tussen mensen uit andere landen en met verschillende culturen. Ons leertraject bereidt jongeren voor om een positieve impact op de wereld te hebben, thuis of elders in de wereld.

Leertraject voor AFS-gastgezinnen

Onze gastgezinnen worden in het Beleefprogramma begeleid door ervaringsdeskundigen uit hun regio. Dit leertraject stoomt de gastgezinnen niet alleen klaar om hun AFS-student te begeleiden tijdens zijn of haar verblijf in hun gezin, het zorgt ervoor dat deze ervaring ook voor hen een boeiende interculturele ervaring is.

Leertraject voor AFS-vrijwilligers

Dit leertraject helpt AFS-vrijwilligers (en stafleden) om hun interculturele skills te verbeteren, scherpt hun educatieve kennis aan en stelt hen in staat om het leerproces van anderen te begeleiden.

AFS in de 21e eeuw

“Learning to live together”: AFS wil mensen helpen om die competenties te ontwikkelen die in de 21e eeuw nodig zijn om bruggen te bouwen tussen culturen en verschil te maken in onze geglobaliseerde wereld. Intercultureel competent zijn is vandaag de dag belangrijk in elke sector. Universiteiten, werkgevers en NGO’s zijn steeds meer op zoek naar studenten, werknemers en vrijwilligers die een goed beeld hebben van de wereld rondom zich en die kunnen omgaan met heel diverse mensen. Daarom stimuleert AFS deelnemers, gezinnen en vrijwilligers om naast interculturele competentie, ook andere competenties te ontwikkelen die essentieel zijn in de 21e eeuw.
DAY+1+AFS+youth+forum+web-135

Blik verruimen

over zichzelf en de wereld rondom hen

5512706965_713bf496e0_o

Respect hebben voor verschillen

en geloven dat diversiteit de wereld sterker, interessanter en mooier maakt

2885465949_d838820d87_o

Intercultureel communiceren en samenwerken

op een bewuste en respectvolle manier

Subway-Mexico

Andere culturen appreciëren

en anderen aanmoedigen om open te staan voor nieuwe ideeën, gewoontes en tradities.

DAY+1+AFS+youth+forum+web-84

Skills ontwikkelen

op het vlak van kritisch en probleemoplossend denken

_94A7804

Deel uitmaken van de wereldwijde AFS-community

om bruggen te bouwen over culturen heen en mensen dichter bij elkaar te brengen

AFS en actief burgerschap

AFS activeert wereldburgers van alle leeftijden en achtergronden. We ondersteunen op die manier een wereldwijde beweging die intercultureel leren en mondiale competenties hoog op de agenda plaatst.

Inspirerend leesvoer

perspectives

AFS Perspectives: Helping the world learn to live together

Laat je in deze blog inspireren door AFS experten van over de hele wereld die hun perspectief uit de doeken doen over cultuur en educatie.

Lees Perspectives
connect

Connect: Intercultural Insights for Global Citizens

In dit digitale tijdschrift vind je artikels, interviews en tools over verschillende topics zoals intercultureel leren, wereldburgerschap en impact.

Lees Connect
FORAFSNFRIENDS

ICL voor vrienden van AFS

In de reeks ICL voor vrienden van AFS wordt telkens een concept of theorie rond intercultureel leren onder de loep genomen.

Lees ICL voor vrienden van AFS
RESEARCH

AFS Exchange Program Research

Dit academisch onderzoek focust zicht op de impact van uitwisselingsprogramma’s, intercultureel en ervaringsgericht leren.

Lees meer over onderzoek
VOL_CURRI

The Volunteers: Americans Join World War I, 1914—1919

Dit curriculum voor leerkrachten in een secundaire school bekijkt vrijwilligerschap, interculturele competenties en wereldburgerschap vanuit een unieke blik.

Lees The Volunteers