Een goed begin

Praktische richtlijnen

Een AFS-student op uw school kan een enorme meerwaarde zijn: Het kan de aanleiding zijn om een schoolproject rond mondiale vorming uit te werken. De student kan uw leerlingen een grotere kennis van en meer begrip voor de gewoonten en denkwijzen in het thuisland bijbrengen. Je zal merken hoe spontaan en verrassend dit intercultureel leren het leven op school een nieuwe kleur kan geven.

Praktische richtlijnen om van deze ervaring een succes te maken

Workshops

Het integratieproces van de gaststudent in ons onderwijssysteem is niet altijd zo vanzelfsprekend. Deze workshop helpt je op weg.

Een klasgesprek kan zeer waardevol zijn voor de integratie in de klas en op school.

Vraag hier een workshop aan

of stuur een mailtje naar [email protected]

Goede AFSpraken

AFS-studenten zijn niet ‘speciaal’. Ze volgen dezelfde regels als de andere studenten. Scholen mogen daar vanaf het begin duidelijk over zijn.

Tips om goede AFSpraken te maken

Zendscholen: een student vertrekt naar het buitenland

Je hoeft niet afgestudeerd te zijn om een buitenlandse ervaring aan te gaan. Het is ook mogelijk om tijdens het middelbaar te proeven van een andere cultuur. Een leerling van uw school heeft interesse om met AFS op uitwisseling te gaan. Hoe dat kan, wat de rol van de school is en wat AFS voor u doet, kunt u hier vinden.

Leerlingen gaan tijdens het schooljaar van het 3de, 4de, 5de of 6de middelbaar naar school in een ander land. Ze kiezen voor een trimester-, semester- of jaarprogramma. Alle leerlingen komen hiervoor in aanmerking. De richting of voorkennis maakt niet uit, iedereen kan mee.

AFS organiseert interculturele uitwisselingen waarbij het academische niet het doel, maar het middel is. Intercultureel leren en integreren staan dus centraal binnen de AFS-trimesteruitwisseling.

Er is keuze uit verschillende landen, zowel binnen als buiten Europa. Basiskennis van de taal in het gastland is mooi meegenomen maar geen vereiste. De studenten verblijven bij een lokale gastfamilie waardoor ze echt ingebed raken in de lokale gemeenschap en cultuur. De studenten vertrekken eind juli, augustus of begin september en keren terug op verschillende momenten in het jaar, afhankelijk van de duur van hun programma. Ervaring leert dat zo goed als alle AFSstudenten met succes hun schooljaar afwerken.

Programmadata verschillen enorm per bestemming.
De gemiddelde vertrekdata voor alle programma’s zijn:

 • vertrek in de zomer: juli, augustus, september
 • vertrek in de winter: januari, februari, maart

De gemiddelde terugkeerdata zijn:
TRIMESTERuitwisseling

 • zomer: oktober, november, december
 • winter: maart, april

SEMESTERuitwisseling

 • zomer: januari, februari
 • winter: juni, juli

JAARuitwisseling:

 • steeds zomer: mei, juni, juli, augustus

De interculturele en kwaliteitsvolle ervaring van de uitwisselingsstudent biedt ook heel wat leerkansen voor uw school.

Een kans voor de school

“De school is eigenlijk de tweede familie van een uitwisselingsstudent. En het is de plaats waar je het hele jaar door veel mensen ontmoet. Ook dankzij de leerkrachten houd ik een goede herinnering over aan mijn tijd hier op school!”

-Ronnie, AFS-student uit Hong Kong

Gastscholen: een buitenlandse student wordt leerling op uw school

Een buitenlandse student op je school hebben is een bijzondere ervaring; zowel voor de gaststudent, de gastschool als de leerlingen op school. Tegelijk is het een hele uitdaging: voor de leerlingen individueel en de school als collectief.

Het gastgezin waarin de student verblijft is verantwoordelijk voor de inschrijving aan de school en in de gemeente. AFS bezorgt het gastgezin de nodige documenten om de inschrijving in orde te maken.

Alle gaststudenten zijn medisch verzekerd via AFS.

Een buitenlandse AFS-student op uw school effent het pad naar ervaringsgericht intercultureel leren voor de klas, en bij uitbreiding de hele school. Als AFS-gastschool wordt u uiteraard ook door AFS begeleid.

Ervaring voor de gaststudent

Bedoeling van een AFS-jaar of -trimester is de jongere in contact te brengen met een ander land. Doordat de jongere verblijft in een gastfamilie en naar een lokale school gaat, wordt dit contact uitermate intens. De jongere leert vanzelf en van heel dichtbij de andere gewoonten kennen, de taal, de mensen, kortom: de cultuur van zijn gastland.

Ervaring voor de gastschool

Een gaststudent biedt een meerwaarde voor de school: leerlingen verwerven een grotere kennis van gewoonten en denkwijzen uit het land van herkomst van de student. Het begrip voor de andere cultuur leidt tot meer wederzijds respect. Dit intercultureel leren zal het leven op school spontaan en verrassend nieuwe kleur geven!

Workshop: Get to know your host student

Vind jij ook dat te laat komen op een afspraak onbeleefd is? Bepaalde gewoontes en tradities lijken voor sommige heel onredelijk en voor anderen dan weer normaal. Wil jij graag wat meer inzicht krijgen in de cultuur van anderen? Waarom niet beginnen met onze eigen gaststudenten? AFS biedt specifieke workshops aan voor scholen met een gaststudent om de integratie in de klas te bevorderen.

Vraag een workshop aan

“Mijn directeur was superpositief toen ik voorstelde om een jaar in het buitenland te gaan studeren. We maakten goede afspraken voordat ik vertrok. Als ik voldeed aan de voorwaarden van mijn school, was ik geslaagd en dus afgestudeerd!

-Lauren deed haar zesde middelbaar in Ecuador

Ontdek de mogelijkheden voor jouw school en jij als leerkracht

Krijg jij jouw collega’s niet mee in je internationalisering-verhaal?
Worstel jij met leerlingen die een paar maanden in het buitenland willen gaan studeren?
Is individuele mobiliteit voor de leerlingen van jouw school nog een droom en wil jij daar verandering in brengen?
Wil jij jouw leerlingen beter voorbereid en sterker omkaderd op hun buitenlands avontuur laten vertrekken?
Wil jij van individuele leerlingenmobiliteit een sterke bouwsteen van jouw ‘wereldschool’ maken?

Krijg de antwoorden op deze vragen tijdens
de Europese ETAR-opleiding
Empowering Teacher for Automatic Recognition
24 en 25 april 2023

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding is er voor alle leerkrachten, beleidsmedewerkers, onderwijsondersteuners, directieleden, … die binnen hun school of scholengemeenschap ‘structureel en officieel’ of ‘informeel en op basis van praktijk en interesse’ deel uitmaken van het internationaliseringsproject van de school of scholengroep.
Deze opleiding is er voor iedereen die zich wel eens volgende vragen stelt:
Hoe evalueer je leerlingen die op individuele uitwisseling gaan en integreer je hen weer in de klas en het schooljaar? Hoe geef je elke leerling de kans om op internationale uitwisseling te gaan en worden deze individuele uitwisselingen een sterke schakel in het internationaliseringsbeleid van je school?
Deze opleiding staat open voor deelnemers uit zowel Vlaanderen en Brussel als Nederland. Zo krijgt ook de training zelf direct een internationaal tintje en zijn er tal van concrete oefen-momenten mogelijk.

Waarom deze opleiding?

Europa is duidelijk: leerlingen secundair onderwijs de kans geven een deeltje van hun schoolcarrière in het buitenland te laten doorbrengen wordt de norm. De aanbevelingen vanuit de Europese Commissie laten daar geen twijfel over bestaan.
Al is er om dit doel te bereiken nog heel wat werk aan de winkel!
Jij kan de katalysator tot dit doel voor jouw school of scholengemeenschap worden door deze Europese ETAR-opleiding te volgen.

Wat mag je verwachten?

Geen saaie theoretische uiteenzetting maar een hands-on opleiding die vertrekt vanuit de context en waarde van dergelijke mobiliteiten voor het internationaliseringsproces van jouw school.
We vertrekken bij het begin: Hoe ouders, collega’s, leerlingen, … overtuigen van de meerwaarde van internationalisering. Hoe obstakels en weerstand wegwerken en internationale kansen creëren voor elke leerling.

Je kan ongetwijfeld veel inspiratie halen uit de verhalen van de vaak vergeten pioniers en de live getuigenissen.
Daarna gaan we heel concreet verder werken op de competenties die leerlingen ontwikkelen tijdens een leerperiode in het buitenland en focussen we op transversale competenties als basis om leerresultaten in het buitenland te erkennen binnen het eigen Vlaamse/Nederlandse curriculum.
Verder focust deze training ook op de interculturele competenties, zowel van leerlingen als leerkrachten, en hun plaats ervan binnen dat curriculum.
We leren jullie tot slot verschillende praktische, door de Europese Commissie goedgekeurde, tools voor de evaluatie en (automatische) erkenning van vakspecifieke en transversale competenties gebruiken en gaan samen aan de slag.

Door de unieke opportuniteit zowel Vlaamse als Nederlandse deelnemers in één groep te hebben, kunnen we concreet oefenen en aan de slag met de ‘leerovereenkomsten’ die Europa samen met leerkrachten en experten ontwikkeld heeft.

Doel en trainingsoutput

Na het volgen van deze praktische, tweedaagse training kan je:

 • individuele mobiliteit van leerlingen in het internationaliseringsbeleid van jouw school integreren en weet je hoe ouders, collega’s en leerlingen mee te krijgen in het internationale verhaal van jouw school.
 • de (transversale) competenties bepalen, evalueren en automatisch erkennen die leerlingen tijdens een internationale uitwisseling ontwikkelen.
 • werken met de tools die Europa ons aanreikt om individuele uitwisselingsprogramma’s samen voor te bereiden met leerlingen, ouders, collega’s en de beide betrokken scholen (zend- en gastschool).
 • werken met de praktische kaders en overeenkomsten die nodig zijn om individuele leerlingenmobiliteit te evalueren.
 • jouw collega’s leren hoe zij de prestaties van jongeren in het buitenland kunnen evalueren en een buitenlandse lesperiode van 2 tot 10 maand kunnen erkennen in het eigen schoolcurriculum.

Extra redenen om je in te schrijven

 • Je leert tijdens deze dagen heel wat van collega’s uit Vlaanderen, Brussel en Nederland en kan je laten inspireren door hun verhalen en ervaringen.
 • Je krijgt een zicht op hoe onze Noorder/Zuider-buren internationalisering aanpakken in respectievelijk Vlaanderen of Nederland
 • Je ontmoet enkele experts ‘internationale schoolprogramma’s’ en kan hen jouw vragen stellen.
 • Je krijgt op een leuke manier een andere kant van Antwerpen te zien en kan tijdens een gezellig etentje informeel ervaringen uitwisselen met de deelnemers, trainers en enkele experten.
 • Deze training kan zowel met overnachting als onder de vorm van twee opeenvolgende dagen worden gevolgd.

Praktisch

 • De training gaat door op 24 en 25 april 2023 (exacte locatie moet nog beslist worden maar sowieso is bereikbaarheid key)
 • Je kan deze training volgen inclusief overnachting of je kan ’s avonds gewoon naar huis gaan (na het dagprogramma of na de rondleiding en het diner uit huis).
 • Het volledige detailprogramma van 24 en 25 april vind je hier
 • Inschrijven doe je via deze link

Ben jij gebeten door de internationale microbe?
Schrijf je dan zeker in voor deze opleiding!

De schoolcoördinator in uw regio staat altijd klaar om u te helpen en uw vragen te beantwoorden. Heeft u toch nog vragen of opmerkingen? Dan belt u naar ons kantoor op het nummer 015 79 50 10.