AFS Low Lands vzw is een vrijwilligersorganisatie die deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk dat jongeren en gezinnen via interculturele leerervaringen een open blik op een multiculturele samenleving en geglobaliseerde wereld wil bieden. AFS wil alle mensen – ongeacht hun achtergrond, religie, financiële mogelijkheden of opleidingsniveau – de kans geven tot intercultureel leren en zichzelf ontwikkelen als actieve wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige wereld. AFS ontwikkelt hiervoor initiatieven binnen 4 domeinen: boeiend vrijwilligerswerk, internationale uitwisselingen, educatieve diensten en producten en advocacy-projecten.

In Vlaanderen en Nederland zetten meer dan 750 vrijwilligers ondersteund door een professionele staf zich in om dit doel te bereiken.

Als regionaal medewerk(st)er ben je voor 65% van je taken verantwoordelijk voor alles wat de AFS-werking in regio WEST (West- en Oost-Vlaanderen) betreft, zoals het ondersteunen van de lokale comités (zowel voor jongere als volwassen vrijwilligers), vrijwillige voorzitters coachen, evenementen promoten, regionale samenwerking tussen AFS comités stimuleren, deelnemers aan AFS-programma’s ondersteunen bij problemen (zowel jongeren als gezinnen) en een regionaal netwerk uitbouwen ter ondersteuning van de missie en impactdoelen van AFS.

Je stuurt samen met de vrijwillige voorzitters de dagelijkse werking van de lokale AFS-groepen aan, ondersteunt en coacht de lokale vrijwilligers en helpt hen initiatieven te organiseren om mee te bouwen aan de nationale AFS-structuur, -strategie en -missie.
Je bouwt een regionaal netwerk van gelijksgezinde organisaties, scholen en educatieve instellingen uit om samen met anderen maximale impact in de samenleving te creëren.
Vanuit je lokale nabijheid informeer je de bestuurders en je collega’s over de noden van de vrijwilligers en zorg je dat het nationale beleid aansluit bij de vrijwilligersrealiteit.

Als verantwoordelijke WEST heb je voor 35% een nationale verantwoordelijkheid op het gebied van ‘Vorming en training’ voor en met lokale en nationale vrijwilligers.

Bekijk de volledige vacature hier

Richt je CV en motivatiebrief uiterlijk op 17 juni 2022 aan Caroline Steyaert via [email protected]. De eerste selectieronde bestaat uit een schriftelijke proef en kort gesprek op 22/6 of 23/6. De tweede en laatste ronde bestaat uit een opdracht en job interview op 29/6 of 30/6. Indiensttreding (initieel onder een vervangingscontract) is voorzien zo snel als mogelijk.