AFS Low Lands is een vrijwilligersorganisatie die deel uitmaakt van een wereldwijd AFS-netwerk dat jongeren en gezinnen via interculturele leerervaringen een open blik biedt op de multiculturele samenleving en geglobaliseerde wereld.
AFS wil alle mensen – ongeacht hun achtergrond, religie, financiële mogelijkheden of opleidingsniveau – de kans geven zichzelf te ontwikkelen tot actieve wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige wereld. AFS maakt intercultureel leren mogelijk voor iedereen door middel van initiatieven binnen 4 domeinen: boeiend vrijwilligerswerk, internationale uitwisselingen, educatieve diensten en producten en advocacy projecten.
In de Low Lands (Vlaanderen, Brussel en Nederland) zetten meer dan 500 vrijwilligers (ondersteund door een professionele staf van 16 mensen) zich in om dit doel te bereiken.

AFS draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Competenties van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, afkomst of beperking.

Loop stage bij AFS!

Marketing en communicatie (ASC)

Ondersteun samen met de marketingverantwoordelijke de 3 kantoren van AFS in België en Nederland op het gebied van online en offline marketing, sociale media, pers, interne en externe evenementen, visuele vormgeving en meer! Ben je creatief, een beetje manusje van alles en kan je werken in een dynamische omgeving? Spreek je daarboven ook nog Nederlands, Frans en Engels (minstens vloeiend in één van de twee landstalen)? Dan is dit misschien iets voor jou!

We staan open voor input van jou en je opleiding, en lees hieronder zeker eens ons aanbod door. Interesse of meer weten? Stuur een mail naar Aquila.

Bekijk het aanbod

Visa en travel (ASC)

Ondersteun samen met de verantwoordelijke voor visa en travel de 3 kantoren van AFS in België en Nederland op het gebied van visaprocedures, boeken van vluchten, opmaken van gidsen en handleidingen, en meer! Ben je flexibel, een beetje manusje van alles en kan je werken in een dynamische omgeving? Spreek je daarboven ook nog Nederlands, Frans en Engels (minstens vloeiend in één van de twee landstalen)? Dan is dit misschien iets voor jou!

Je taken zijn afhankelijk van de periode waarin je stage komt doen.

We staan open voor input van jou en je opleiding, en lees hieronder zeker eens ons aanbod door. Interesse of meer weten? Stuur een mail naar Marie.

Bekijk het aanbod

Heb je een eigen voorstel?

Spontane sollicitaties voor stages zijn altijd welkom. Volg je een opleiding communicatie, grafische vormgeving, administratie, toerisme,… en heb je interesse om je stage bij AFS te doen? Stuur dan je mailtje naar [email protected] en je bericht komt op die manier bij de juiste collega terecht.

Vacature 60% - Verantwoordelijke Support Internationale Programma’s + Verantwoordelijke Zend- en Gastgezin Omkadering

Wat hebben wij te bieden

Als nationaal Verantwoordelijke Support Internationale Programma’s, neem je de dagelijkse ondersteuning op van de jongeren die vanuit de Low Lands (zowel Vlaanderen als Nederland) op internationaal programma zijn met AFS. Je treedt vanuit Low Lands op bij mogelijke spanningen en irritaties tussen onze deelnemers en hun gezinnen in het buitenland, bent het Low Lands aanspreekpunt voor AFS-partners als er met één van onze deelnemers problemen zijn en bent het eerste contactpunt van de Low Lands organisatie als er deelnemers bij acute crisissen zijn betrokken. Daarnaast zorg je ook dat de communicatie met betrekking tot onze deelnemers in het buitenland, zo vlot mogelijk doorstroomt naar de betrokken ouders.
Tevens ben je de verantwoordelijke voor de omkadering van buitenlandse deelnemers aan een AFS-programma in Nederland. Je bemiddelt daar mochten er irritaties en problemen ontstaan in Nederlandse (wereld)gezinnen die een buitenlandse AFS-deelnemer in huis nemen. Je tracht mogelijke conflicten en irritaties te voorkomen, zorgt dat ze niet escaleren en zoekt voor elk probleem samen met de lokale vrijwilligers naar oplossingen.

Als Verantwoordelijke Zend- en Gastgezin Omkadering werk je aan een optimale omkadering van alle gezinnen die betrokken zijn bij onze internationale hosting- en sending-programma’s.
Je werkt samen met betrokken vrijwilligers en internationale collega’s aan een optimale manier om deze gezinnen te begeleiden bij het avontuur van hun kind (zendgezinnen) of te ondersteunen als ‘wereldgezin’ van één van onze internationale deelnemers (gastgezinnen).

Het gaat hier over het creëren en/of optimaliseren van ‘oriëntatie’-trajecten voor wereldgezinnen, educatieve nieuwsbrieven voor zend- en wereldgezinnen, ondersteuning van de lokale comités wat betreft bemiddeling bij gezinsproblemen, ontwikkelen van zend- en wereldgezin-avonden die lokaal worden uitgerold, (internationaal) meewerken aan de evaluatie en optimalisatie van de wereldgezin-ervaring, … Je werkt op verschillende fronten aan het ‘expectation management’ van zendouders en gastgezinnen.
Je werkt voor dit alles nauw samen met je internationale collega’s, de Low Lands Verantwoordelijke ‘Omkadering Zend- en Gast-deelnemers’, de regionale vrijwilligerscoördinatoren van het Low Lands kantoor en de lokale vrijwilligers die zich ontfermen over onze zend- en wereldgezinnen.

Richt je CV en motivatiebrief uiterlijk op 25 september 2023 aan Caroline Steyaert via [email protected]. De eerste selectieronde bestaat uit een schriftelijke proef (thuis te maken) en een kort (online) gesprek op 2 of 3 oktober.

AFS draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Competenties van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, afkomst of beperking.

Kennis en vaardigheden

 • Je bent een krak in actief luisteren, conflictbemiddeling en omgaan met weerstand.
 • Je weet hoe je processen moet uittekenen en opvolgen en hoe je een goede back-planning opstelt en uitrolt.
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Je bent goed in het schrijven van teksten en eindredactie van publicaties.
 • Je hebt een goede kennis van de psychosociale, fysieke en emotionele ontwikkeling van pubers en jongvolwassenen.
 • Je bent je bewust van culturele verschillen in communicatie en relatie en weet hoe ermee om te gaan.
 • Je hebt ervaring met en kennis van het opzetten van concrete trainingstrajecten.
 • Je geeft graag workshops aan volwassenen en weet hoe een sterke workshop van A tot Z uit te werken.
 • Je hebt kennis van algemeen didactische principes.
 • Je bent goed in het spreken voor een groep.
 • Je weet hoe je vrijwilligers moet motiveren, enthousiasmeren en ondersteunen.
 • Je weet wie de ‘Nieuwe vrijwilliger’ is en hoe deze te benaderen.
 • Je kunt strategie en doelstellingen omzetten in concrete acties: m.a.w. je kunt de AFS-missie en -strategie vertalen in concrete (lokale/regionale) projecten.

Gedragscompetenties

 • Je bent empathisch en doortastend.
 • Je bent sociaal vaardig, legt vlot contacten en kunt je aanpassen aan verschillende soorten mensen.
 • Je neemt gemakkelijk initiatief en weet hoe om te gaan met stresssituaties.
 • Je bent ondernemingsgezind en niet bang van verandering en innovatie: je ziet eerder de opportuniteiten dan de problemen.
 • Je weet hoe in een snel veranderende, chaotische en creatieve realiteit toch het overzicht te houden en het doel te bewaken.
 • Je werkt vlot in teamverband en kan ook zelfstandig je plan trekken.
 • Je bent sterk in je eigen timemanagement en in zelfzorg.
 • Je bent collegiaal en flexibel als de goede (samen)werking dit vereist.
 • Je bent oplossings- en feedbackgericht
 • Je gelooft in de kracht van vrijwilligers en handelt daarnaar.
 • Je weet hoe je te bewegen op de smalle lijn tussen het werken met ‘klanten’ in een professionele setting en tegelijkertijd met ‘vrijwilligers’ in een leer-, experimenteer- en amuseer-omgeving.

Pluspunten

 • Je hebt kennis van internationalisering en/of global competence education.
 • Je bent zelf als vrijwilliger actief (geweest)
 • Je bent goed op de hoogte van de actuele nationale AFS-werking en –missie
 • Je hebt een diploma hoger of universitair onderwijs
 • Je kent Nederland en de Nederlandse cultuur en samenleving

Vacature 100 % - Verantwoordelijke Diversiteit/Toegankelijkheid/ ST-ESC programma’s + Regionale vrijwilligerscoördinator Antwerpen/Dender

Wat hebben wij te bieden

Als nationaal Verantwoordelijke Diversiteit/Toegankelijkheid/ST-ESC heb je voor 40% een nationale verantwoordelijkheid op het gebied van ‘Diversiteit en Toegankelijkheid’, met focus op het Europese Short Term ESC programma  (ST-ESC).
Met deze Europese subsidies geven we samen met onze partners (Jeugdwelzijnsorganisaties, bijzondere jeugdzorg en tweede-kans-onderwijs) elke zomer kansengroep-jongeren (18 tot 30 jaar) de mogelijkheid tot een korte, internationale uitwisseling. Je verzorgt de Europese administratie die bij dit programma hoort, onderhoudt de contacten met de buitenlandse ‘hosting’-organisaties, optimaliseert en implementeert het programma met onze partner Tumult vzw (en de toeleidende organisaties) en begeleidt en ondersteunt de jongeren bij het internationaal avontuur dat zij tegemoet gaan.

Als regionaal vrijwilligerscoördinator Antwerpen/Dender ben je voor 60% van je taken verantwoordelijk voor alles wat de AFS-werking in regio Antwerpen-Dender betreft, zoals het ondersteunen van de lokale comités (zowel voor jongere als volwassen vrijwilligers), vrijwillige voorzitters coachen, evenementen promoten, regionale samenwerking tussen AFS comités stimuleren, deelnemers aan AFS-programma’s ondersteunen bij problemen (zowel jongeren als gezinnen) en een regionaal netwerk uitbouwen ter ondersteuning van de missie en impactdoelen van AFS.
Je stuurt samen met de vrijwillige voorzitters de dagelijkse werking van de lokale AFS-groepen aan, ondersteunt en coacht de lokale vrijwilligers en helpt hen initiatieven te organiseren om mee te bouwen aan de nationale AFS-structuur, -strategie en -missie.
Je bouwt een regionaal netwerk van gelijksgezinde organisaties, scholen en educatieve instellingen uit om samen met anderen maximale impact in de samenleving te creëren.
Vanuit je lokale nabijheid informeer je de bestuurders en je collega’s over de noden van de vrijwilligers en zorg je dat het nationale beleid aansluit bij de vrijwilligersrealiteit.
Daarnaast sta jij ook in voor de ontwikkeling van twee nieuwe lokale comités in het Waasland en in de Vlaamse Ardennen.

Meer details over het takenpakket vind je hier:

Richt je CV en motivatiebrief uiterlijk op 25 september 2023 aan Caroline Steyaert via [email protected]. De eerste selectieronde bestaat uit een schriftelijke proef (thuis te maken) en een kort (online) gesprek op 2 of 3 oktober.

AFS draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Competenties van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, afkomst of beperking.

 • Je ontwikkelt twee nieuwe comités (Waasland en Vlaamse Ardennen) op basis van de uitkomst van het onderzoek naar ‘De territoriale indeling van AFS’ door het Departement Sociale Geografie van de KU Leuven.
 • Je zet je mee achter de ontwikkeling van sterke lokale AFS-comités en een vlotte werking van plezante lokale vrijwilligersploegen in Antwerpen en de Dender-regio.
 • Je geeft training en coaching ‘on the job’ zodat vrijwilligers hun taken met kennis, vertrouwen en voldoening kunnen uitvoeren.
 • Je ondersteunt de lokale voorzitters en fungeert als hun klankbord.
 • je stimuleert het intergenerationeel werken dat eigen is aan AFS.
 • Je bereidt waar nodig lokale vergaderingen mee voor en zorgt voor inhoudelijke achtergrond en input
 • Je helpt comités bij het rekruteren van vrijwilligers en het opzetten van regionale samenwerking tussen verschillende comités.
 • Je werkt vanuit je regionaal perspectief mee aan de (inter)nationale AFS-werking. Je zorgt voor de regionale/lokale implementatie van de AFS-strategie en zet daarvoor soms concrete acties en events op, alsook regionale vormingen
 • Je coacht vrijwilligers bij het geven van ondersteuning aan deelnemers aan AFS-programma’s en het bemiddelen tussen jongeren en gastgezinnen waar nodig.
 • Je onderhoudt waar nodig contact met buitenlandse AFS-partners als crisissituaties met deelnemers hier of in het buitenland dat vereisen.
 • Je zorgt mee voor de lokale implementatie van de marketingcampagnes (rekrutering van deelnemers en gastgezinnen) die het Belgische AFS Shared Service Center ontwikkelt. Hiertoe zorgt je voor het plannen van AFS-(vrijwilligers) aanwezigheid op relevante markten, feesten en evenementen.
 • Je ondersteunt de gastgezinrekrutering in jouw regio.
 • Je onderhoudt contacten met scholen en organisaties in de regio om verrijkende samenwerkingen te initiëren.
 • Je werkt mee aan de lokale promo- en bekendmakingsacties die AFS op touw zet.
 • Je ondersteunt vrijwilligers logistiek en administratief daar waar bepaalde taken (administratie, professionele netwerking, …) door de aard van het vrijwilliger zijn, door hen moeilijk uit te voeren zijn.