AFS Interculturele Programma’s vzw is een vrijwilligersorganisatie die deel uitmaakt van een wereldwijd netwerk dat jongeren en gezinnen via interculturele leerervaringen een open blik op een multiculturele samenleving en geglobaliseerde wereld wil bieden. AFS wil alle mensen – ongeacht hun achtergrond, religie, financiële mogelijkheden of opleidingsniveau – de kans geven tot intercultureel leren en zichzelf ontwikkelen als actieve wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige wereld. AFS ontwikkelt hiervoor initiatieven binnen 4 domeinen: boeiend vrijwilligerswerk, internationale uitwisselingen, educatieve diensten en producten en advocacy-projecten.

In Vlaanderen en Nederland zetten meer dan 1000 vrijwilligers ondersteund door een professionele staf zich in om dit doel te bereiken.

Als Directeur Organisatieontwikkeling ondersteun en implementeer je het beleid op de domeinen Organisatieontwikkeling, Interne communicatie, Vrijwilligersmanagement en Diversiteit en Toegankelijkheid. Hiervoor stuur je het team van drie regionale vrijwilligerscoördinatoren in Vlaanderen en Nederland aan en werk je nauw samen met de algemeen directeur, de marketing en communicatie-medewerker, de internationale AFS-koepel en tal van sleutelpartners in het Vlaamse Jeugd- (welzijns)werk. Je bent de rechterhand van de Algemeen Directeur en fungeert als back-up tijdens haar afwezigheid.

Kerntaken:
  1. Interne communicatie
  2. Teamleider Regionale Vrijwilligerscoördinatoren
  3. Opvolgen Beleidsnota-Implementatie Nationaal Erkend Jeugdwerk
  4. Coördinator Gastgezinprogramma AFS in Vlaanderen en Nederland
  5. Verantwoordelijke diversiteit en toegankelijkheid – Coördinator ST-ECS programma voor kansengroepen

Lees de volledige beschrijving hier