AFS heeft zich zowel internationaal als in België de voorbije jaren steeds meer gespecialiseerd in intercultureel leren, actief wereldburgerschap en de uitdagingen van de multiculturele samenleving. We gaan continu partnerships aan met bedrijven, organisaties en scholen die samen de schouders willen zetten onder interculturele uitwisseling, de internationalisering van onderwijs en de realisatie van interculturele leerkansen. We zetten daarbij in op jongeren en gezinnen die nét dat extra duwtje in de rug kunnen gebruiken.

AFS creëert impact

AFS werkt wereldwijd aan een meer vreedzame en rechtvaardige wereld door zich actief in te zetten op specifieke domeinen op het kruispunt van onderwijs, jeugd- en vrijwilligerswerk.
impactdoel_vorm-actieve-wereldburgers

Vorm actieve wereldburgers

AFS staat bekend om de buitenlandse ervaringen die ze jaarlijks aan honderden jongeren van verschillende leeftijden biedt, maar actieve burgers worden ook op talrijke andere manieren gevormd:

  • We informeren ons netwerk over internationale ontwikkelingen via de internationale nieuwsbrief AFS Now
  • We brengen nieuwe inzichten uit de professionele en academische wereld samen op conferenties rond actief burgerschap
  • We stimuleren dagelijkse interculturele ontmoetingen op de werkvloer door stages en vrijwilligersprojecten aan een internationaal netwerk vol jong talent aan te bieden

Investeer mee in actief burgerschap en ontdek wat AFS voor jouw organisatie kan betekenen.

impactdoel_globaliseer-scholen-en-organisaties

Globaliseer scholen en organisaties

Voor scholen en leerkrachten maar ook voor bedrijven en organisaties verzorgt AFS Vlaanderen trainingen trainingen en workshops rond diversiteit en intercultureel leren.

Bekijk bijvoorbeeld de modules die we aanbieden in het secundair onderwijs met ICL@school

Of ontdek het Global Competence Certificate, een internationaal erkend kwaliteitslabel dat een educatief pakket op maat van jongvolwassenen koppelt aan studies, stages of vrijwilligerswerk na het middelbaar.  Via een unieke combinatie van online reflectiesessies, webinars en persoonlijke ontmoetingen schaaf je je eigen competenties bij en verruim je je blik op de wereld én op jezelf!

impactdoel_toegang-interculturel-ontwikkeling

Vergroot toegang tot intercultureel leren

Via een beurzensysteem maakt AFS Vlaanderen het mogelijk om meer jongeren en gezinnen te laten deelnemen aan haar programma’s doordat zij een deel van de kostprijs krijgen vergoed. Dankzij subsidies van de Vlaamse overheid, het Europese Erasmus+, schenkingen én een interne verdeling van middelen vertrekt meer dan 1 op 5 Vlaamse AFS-deelnemers aan gereduceerd tarief naar het buitenland.

We zetten specifieke samenwerkingen voor kansengroepen op, zoals korte vrijwilligersprojecten binnen en buiten Europa (Short Term European Solidarity Corps) en bouwen bruggen met Vlaamse NGO’s die een hart voor interculturaliteit en diversiteit hebben en aan een meer duurzame en tolerante samenleving werken. Voorbeelden van partnerships tussen AFS-vrijwilligers en organisaties vinden we bij Fedasil, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, …

Short-term European Solidarity Corps

Perspective 2030

AFS Vlaanderen maakt deel uit van het platform ‘Perspective 2030’. Dit is een nationale coalitie die streeft naar de effectieve verwezenlijking van de volledige Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. De verschillende partners wegen op zowel het binnenlands- als buitenlands beleid om duurzaamheids- en onderwijsdoelstellingen nationaal en mondiaal te realiseren. Het platform wordt gecoördineerd door 11.11.11 en telt meer dan 50 partners uit de non-profit sector.

Bekijk meer

AFS-effectdag: impact in eigen omgeving

Op zaterdag 7 maart 2020 organiseerden we #AFSEffectdag. Maar wat is dat nu zo’n AFS-Effectdag? Onze studenten vertrekken allemaal naar het buitenland voor een onvergetelijke ervaring waar intercultureel leren en impact creëren centraal staan. Maar ook in de eigen leefomgeving, in je eigen achtertuin zijn organisaties die impact creëren en hun uiterste best doen om op lokaal niveau iets te betekenen. AFS wil daarom de brug maken en onze deelnemers deze initiatieven laten ontdekken.

Hoe ziet zo’n dag er dan uit? Voor zendstudenten is dit een verplicht onderdeel van hun traject. Samen met hun comité stropen ze een dag de mouwen op om te helpen bij een lokale organisatie die door het comité gekozen wordt. Ontmoeting en impact creëren staan hierbij centraal.

Bekijk de projecten van 2020

slava-bowman-161206-unsplash

Faces of the World

Faces of the World is een wereldwijde AFS-campagne die jongeren in een kwetsbare omgeving de kans biedt om zich te ontplooien tot actieve wereldburger. De campagne past in één van de drie impactdoelen van AFS, namelijk ‘Expand access to intercultural education’. 

Met de Faces of the World-actie richt AFS zich, in samenwerking met organisaties die ervaring hebben met deze doelgroep, tot jongeren die een extra duwtje in de rug nodig hebben, maar hun weg moeilijker weten te vinden.

AFS Vlaanderen engageerde zich in 2018 voor het eerst in de internationale Faces of the World-campagne met het project Short Term European Solidarity Corps. 

Vanuit AFS Vlaanderen namen 28 jongeren uit een kwetsbare omgeving een zomer lang kosteloos deel aan vrijwilligersprojecten in het buitenland. We slaagden er in om fondsen te verzamelen voor dit project via donaties en subsidies. AFS International bekroonde ons initiatief met een Faces of the World-beurs van $10.000. 

Met deze middelen grijpt AFS Vlaanderen de kans om (financiële) drempels tot ons regulier aanbod verder te verlagen. Met extra donateurs komt een extra schoolprogramma, vrijwilligerswerk of stage in het buitenland ook voor hen binnen handbereik.

Lees meer

“Toen we aan het weekend begonnen met wat ijsbrekers en kennismakingsspelletjes was ik verbaasd om te zien dat veel van deze jongeren al betrokken waren in vrijwilligerswerk. Sommigen werken met kinderen, anderen zetten zich in voor dierenwelzijn of daklozen…”

– begeleider Christophe

Interview met directeur Caroline Steyaert
brooke-cagle-609873-unsplash

De wereld op je werkvloer

Laat een nieuwe wind door je organisatie waaien en haal als non-profitorganisatie, publieke instantie, NGO of vereniging 2 – 12 maanden een vrijwilliger uit een ander land in huis. AFS en het European Solidarity Corps zorgen samen voor de financiële ondersteuning, de organisatie, maaltijden, accommodatie en reiskosten.

Het European Solidarity Corps (ESC) is een Europees subsidieprogramma dat inzet op solidariteitsprojecten van en voorjongeren in Europa, Of je focus nu sociaal, educatief, ecologisch, mediagericht of kunstzinnig is, elke organisatie kan deelnemen!

Lees meer
fedasil

AFSers zetten lokale buddywerking op

Een aantal AFS-vrijwilligers wilden ook in eigen regio meer interculturele leerkansen creëren. Ze zochten contact met asielzoekers bij Fedasil in Kapellen om hen een warm welkom te heten en hen te helpen bij hun integratie in Vlaanderen. Taalbarrières werden overwonnen en vriendschappen gesmeed. Ook dit jaar slaan AFS en Fedasil de handen ineen om ontmoetingen te faciliteren voor buddies die zowel met volwassen als minderjarige asielzoekers tal van sociale en culturele activiteiten willen ondernemen.

Bekijk de video

Global Competence Certificate

Een internationaal kwaliteitslabel

AFS koppelt een educatief pakket op maat van jongvolwassenen aan haar internationale uitwisselingen, maar ook voor professionals en leerkrachten die hun interculturele competenties willen versterken op de werkvloer of in de klas.

Door deze unieke combinatie van online reflectiesessies, webinars en persoonlijke ontmoetingen schaaf je je eigen competenties bij en verruim je je blik op de wereld én op jezelf!

Lees meer

Iedereen welkom

AFS Vlaanderen biedt een warm welkom aan iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of seksuele geaardheid.

Heel wat AFSers zetten gelijke kansen letterlijk op de kaart met de You’re Safe with Me-campagne en ze stappen jaarlijk mee in de stoet van de Brusselse Pride met Youthwork@Pride.

You're safe with me!