Groei als school

AFS heeft als een educatieve organisatie haar expertise opgebouwd op het vlak van ‘intercultureel leren’. Aan de hand van workshops, vormingen en trainingen kunnen AFS-vrijwilligers en beroepskrachten jouw school helpen om te werken rond culturele verscheidenheid, vooroordelen, diversiteit en actief wereldburgerschap. Onze methodieken zijn volledig afgestemd op de VakOverschrijdende EindTermen (VOETen) van het onderwijs.
bty

Zendscholen

Door een leerling uit uw school les te laten volgen in het buitenland kan u werken rond actief burgerschap in de klas. AFS helpt u graag om de ervaring van deze jonge wereldburgers ten dienste te stellen van hun klasgenoten.

13397450_1744451525843171_1588444034_n

Gastscholen

Een buitenlandse AFS-student op uw school effent dan weer het pad naar ervaringsgericht intercultureel leren voor de klas, en bij uitbreiding de hele school. Als AFS-gastschool wordt u uiteraard ook door AFS begeleid.

University-1

[email protected]

AFS organiseert workshops intercultureel leren voor scholen die daarvoor op ons beroep willen doen. Deze interactieve vormingen geven leerkrachten de kans om met hun klas te werken rond culturele verschillen, stereotypen en interculturele communicatie.

Goede afspraken maken goede vrienden

“Mijn directeur was superpositief toen ik voorstelde om een jaar in het buitenland te gaan studeren. We maakten goede afspraken voordat ik vertrok. Als ik voldeed aan de voorwaarden van mijn school, was ik geslaagd en dus afgestudeerd!

-Lauren deed haar zesde middelbaar in Ecuador

Zendscholen

Je hoeft niet afgestudeerd te zijn om een buitenlandse ervaring aan te gaan. Het is ook mogelijk om tijdens het middelbaar te proeven van een andere cultuur. Een leerling van uw school heeft interesse om met AFS op uitwisseling te gaan. Hoe dat kan, wat de rol van de school is en wat AFS voor u doet, kunt u hier vinden.

Leerlingen gaan tijdens het eerste trimester van het 4de, 5de of 6de middelbaar naar school in een ander land. Alle leerlingen komen hiervoor in aanmerking. De richting of voorkennis maakt niet uit, iedereen kan mee.

AFS organiseert interculturele uitwisselingen waarbij het academische niet het doel, maar het middel is. Intercultureel leren en integreren staan dus centraal binnen de AFS-trimesteruitwisseling.

Er is keuze uit verschillende landen, zowel binnen als buiten Europa. Basiskennis van de taal in het gastland is mooi meegenomen maar geen vereiste. De studenten verblijven bij een lokale gastfamilie waardoor ze echt ingebed raken in de lokale gemeenschap en cultuur. De studenten vertrekken eind augustus of begin september en keren terug eind november begin december. Ervaring leert dat zo goed als alle AFS-trimesterstudenten met succes hun schooljaar afwerken.

De interculturele en kwaliteitsvolle ervaring van de uitwisselingsstudent biedt ook heel wat leerkansen voor uw school.

Eens kans voor de school

“De school is eigenlijk de tweede familie van een uitwisselingsstudent. En het is de plaats waar je het hele jaar door veel mensen ontmoet. Ook dankzij de leerkrachten houd ik een goede herinnering over aan mijn tijd hier op school!”

-Ronnie, AFS-student uit Hong Kong

Gastscholen

Een buitenlandse student op je school hebben is een bijzondere ervaring; zowel voor de gaststudent, de gastschool als de leerlingen op school. Tegelijk is het een hele uitdaging: voor de leerlingen individueel en de school als collectief.

Ervaring voor de gaststudent

Bedoeling van een AFS-jaar of -trimester is de jongere in contact te brengen met een ander land. Doordat de jongere verblijft in een gastfamilie en naar een lokale school gaat, wordt dit contact uitermate intens. De jongere leert vanzelf en van heel dichtbij de andere gewoonten kennen, de taal, de mensen, kortom: de cultuur van zijn gastland.

Ervaring voor de gastschool

Anderzijds biedt de student ook een meerwaarde voor de school: leerlingen verwerven een grotere kennis van gewoonten en denkwijzen uit het land van herkomst van de student. Het begrip voor de andere cultuur leidt tot meer wederzijds respect. Dit intercultureel leren zal het leven op school spontaan en verrassend nieuwe kleur geven!

Ondersteuning en begeleiding

Zowel de gastschool als de gaststudent worden door AFS doorheen de hele uitwisselingsperiode begeleid. AFS-gastscholen kunnen steeds contact opnemen met onze Verantwoordelijke Onderwijs.

[email protected]

“De leerlingen waren heel enthousiast! Ik vond vooral het werken rond stereotypes interessant. Dit heeft zeker hun manier van denken beïnvloed.”

-Leerkracht in wiens klas AFS een [email protected] organiseerde.

[email protected]

Terwijl diversiteit in vele scholen als een uitdaging wordt gezien, zien wij het als een voorrecht. Een superdiverse samenleving is de realiteit, maar niet altijd vanzelfsprekend. Daarom is het noodzakelijk om intercultureel competent te zijn. AFS biedt drie modules aan die telkens inzoomen op een specifiek thema. De school kan zelf kiezen welk thema aanbod komt in welke lessen. In overleg met de verantwoordelijke leerkracht bekijken we welke modules en methodieken het best aansluiten bij de klas. Zo kan ingespeeld worden op de noden en het niveau van elke klas.
ICL@school2016-flyer

Culturele verschillen

In onze multiculturele samenleving merken we overal culturele verschillen. We moeten niet op reis gaan om andere culturen te ontdekken. Vandaag kan dat in onze eigen wijk en op onze eigen school. Deze workshop geeft leerlingen de kans om hun ervaring met of mening over verschillende culturen te delen. Positief en negatief. We gaan zoeken naar manieren om irritaties te vermijden en niet te snel een oordeel te vellen. Leerlingen leren om verschillende standpunten te aanvaarden en nieuwsgierig te blijven. Zo onthouden ze dat geen enkele cultuur superieur is en dat er verschillende manieren zijn om zaken te bekijken.

Stereotypes

Stereotypes

Als we iemand ontmoeten, maken we meteen veronderstellingen over die persoon. Dat gebeurt heel natuurlijk. Meestal weten we zelfs niet dat we veralgemeningen gebruiken. Maar soms kan dit leiden tot verkeerde conclusies, en voelen we ons achteraf stom en bevooroordeeld. En het kan heel kwetsend zijn voor de andere. Tijdens deze workshop gaan we dieper in op stereotypes bij bepaalde culturele groepen. De leerlingen leren waarom het gevaarlijk is om stereotypes te gebruiken, hoe we ze kunnen vermijden en in de plaats daarvan weloverwogen conclusies kunnen trekken.

macht en privilege

Macht en privileges

Hoe vaak maken mensen luidop veronderstellingen over ons? En hoe vaak maken wij ze over mensen met een andere achtergrond of ander uiterlijk? Bij dit thema gaan we in op verborgen boodschappen die we onbedoeld overbrengen maar toch kunnen kwetsen. Hoe herkennen we ze en hoe kunnen we erop reageren?

Naamloos-1

Uitwisseling van leerkrachten

AFS biedt internationale mogelijkheden voor leerkrachten die hun mondiale vaardigheden willen aanscherpen.

Naamloos-2

Klasuitwisselingen

AFS begeleidt korte klasuitwisselingen, on- en offline.

Leraarskamer

Ronnie Shum

Praktische richtlijnen

Een AFS-student op uw school kan een enorme meerwaarde zijn: Het kan de aanleiding zijn om een schoolproject rond mondiale vorming uit te werken. De student kan uw leerlingen een grotere kennis van en meer begrip voor de gewoonten en denkwijzen in het thuisland bijbrengen. Je zal merken hoe spontaan en verrassend dit intercultureel leren het leven op school een nieuwe kleur kan geven.
Hier vindt u enkele praktische richtlijnen om van deze ervaring een succes te maken!

ece

Taal op School Schrift

Om de aandacht van de AFS-jongere vanaf het eerste moment bij de les te houden en hem/haar aan te zetten tot het leren van het Nederlands, biedt AFS deze ToSS aan. Deze kan gebruikt worden in elke les, het hele eerste trimester lang. We hopen het contact met en de communicatie tussen de AFS-jongere, leraren en klasgenoten te stimuleren en de slaagkans op integratie te bevorderen.

In het eerste deel vindt u opdrachten voor de eerste weken.
Met het tweede deel kunnen de gaststudenten aan de slag tot eind november.
Deel drie bestaat uit vakgebonden opdrachten.

CamilaVegaVelasquez

Workshops

Het integratieproces van de gaststudent in ons onderwijssysteem is niet altijd zo vanzelfsprekend. Deze workshop helpt je op weg.

Een klasgesprek kan zeer waardevol zijn voor de integratie in de klas en op school.

CoraSoria3

Goede AFSpraken

AFS-studenten zijn niet ‘speciaal’. Ze volgen dezelfde regels als de andere studenten. Scholen mogen daar vanaf het begin duidelijk over zijn. Het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder is al vele jaren een échte AFS-school. Zij maakten samen met AFS een AFSprakennota voor de AFS-studenten. Graag delen we die nota hier, ter inspiratie.