Beste leerkracht,

Hartelijk bedankt om deel uit te maken van dit interculturele avontuur! Bedankt om een buitenlandse student in jouw klas te ontvangen.

AFS is een internationale educatieve vrijwilligersorganisatie die internationalisering toegankelijk maakt en faciliteert binnen het onderwijs. AFS Vlaanderen en Nederland vormen 1 organisatie onder de naam AFS Low Lands. We ontvangen ieder schooljaar, in september en januari, ongeveer 160 studenten van over de hele wereld. Zij komen voor een trimester, een semester of een jaar naar Vlaanderen of Nederland om ons land en onze cultuur te leren kennen, om te leren over anderen en over zichzelf. Ze verblijven in gastgezinnen. Na de uitwisseling keren de studenten huiswaarts met een schat aan levenservaringen en banden voor het leven.

Bedankt om dit mee mogelijk te maken!

Een buitenlandse AFS-deelnemer op je school hebben is een bijzondere en leerrijke ervaring; zowel voor de gaststudent, de gastschool als voor de leerlingen op school. Tegelijk is het ook een uitdaging voor de leerlingen individueel en de school. Uiteraard willen we u daarin ondersteunen. Op deze pagina’s vind u alle informatie die nuttig kan zijn om van het verblijf van uw gaststudent op school een succesvolle en verrijkende ervaring te maken.

Wenst u als school in de toekomst (opnieuw) een gaststudent te ontvangen, geef ons dan een seintje. Samen koppelen we een student aan uw school.

Als gastschool voor een buitenlandse student ontvangt u van ons ook de digitale educatieve nieuwsbrief van AFS, met daarin educatief nieuws mbt internationalisering, verhalen over uitwisselingsstudenten en AFS-nieuws. Veel leesplezier!

Waarom een student ontvangen?

De educatieve programma’s van AFS zijn erop gericht buitenlandse jongeren, hun gastgezin en hun gastschool een interculturele ervaring aan te bieden.

Een AFS-student is een meerwaarde voor de school. Intercultureel leren, verdraagzaamheid, superdiversiteit in de samenleving enz zijn zaken die voor alle leerlingen relevant zijn.De aanwezigheid van een buitenlandse student kan de aanleiding zijn om een schoolproject rond mondiale vorming uit te werken. De student kan uw leerlingen een grotere kennis van en meer begrip voor de gewoonten en denkwijzen in het thuisland bijbrengen. Je zal merken hoe spontaan en verrassend dit intercultureel leren het leven op school een nieuwe kleur kan geven. Onder ‘samen aan de slag’ lees je meer over mogelijkheden hieromtrent.

De AFS-student zelf leert en ervaart erg intens door het verblijf in een gastfamilie en het naar school gaan. De jongere leert vanzelf en van heel dichtbij de andere gewoonten kennen, de taal, de mensen, kortom de cultuur van het gastland. De student ontdekt veel verschillen met de leefgewoonten in het thuisland, maar hij/zij zal ook tal van overeenkomsten opmerken. Door deze indringende ervaring leert de student reflecteren over eigen culturele conventies en respect opbrengen voor andere culturen. Dit verblijf betekent voor de student dan ook een enorme verrijking.

Ondersteuning

Contactpersoon

AFS staat klaar om u te ondersteunen met praktische tips en nuttige informatie, of als er bepaalde problemen zouden zijn.

U zal daartoe in de loop van de maand september gecontacteerd worden door uw AFS-contactpersoon. Hij of zij is een lokale AFS-vrijwilliger. Uw contactpersoon zal gedurende het verblijf van de student met u contact houden en natuurlijk kan u zelf ook steeds contact opnemen. Aarzel niet om dat te doen als u vragen heeft. Ook de studenten en de gastgezinnen hebben hun eigen contactpersoon.

School- en studiegegevens

AFS vraagt aan elke student in een document relevante schoolinformatie en studiegegevens op.
– Het curriculum dat de student volgt in de school van herkomst (zendschool)
– Contactgegevens van de zendschool
-Verplicht te volgen vakken (indien dit het geval is)
– Evaluatie- en andere documenten die de student (eventueel) terug naar zijn thuisland moet meenemen.
– Studie-interesses

Deze documenten zijn in het bezit van het gastgezin. Zodra we uw gegevens van hen ontvangen hebben, krijgt u deze documenten ook vanuit het AFS-kantoor toegestuurd.

Enveloppe op de eerste schooldag

Uw student heeft u als klasverantwoordelijke op eerste schooldag een enveloppe overhandigd; die leidde u naar deze pagina. Mogen we u vragen het bijgevoegde affiche omhoog te hangen in de leraarskamer? Zo vinden ook uw collega’s de weg hierheen. De bijgevoegde ‘button’ kan gebruikt worden om medeleerlingen eraan te herinneren Nederlands met uw student te praten.

AFS-kantoor

Uw AFS-contactpersoon is uw eerste aanspreekpunt, maar ook het AFS-kantoor (gelegen te Mechelen) is tijdens de kantooruren bereikbaar.

Maarten van Rillaer, verantwoordelijke onderwijs
[email protected]
0032 (0)15795010

Hoe ziet het schooljaar eruit?

Wat u mag verwachten van uw AFS-student

AFS-studenten gaan naar school zoals elke andere leeftijdsgenoot. We verwachten dan ook dat ze zich gedurende het verblijf op uw school gedragen zoals elke andere leerling. Als school mag u dus dezelfde zaken vragen en verwachten als van de andere leerlingen. De gaststudent volgt het curriculum van zijn of haar klas, leert Nederlands, integreert zich in de klasgroep…
Maar natuurlijk vraagt een buitenlandse student op school soms wat meer geduld en flexibiliteit.

AFS heeft 8 duidelijke verwachtingen, die gekend zijn bij de gaststudenten en de gastouders.

 1. verplichte aanwezigheid
 2. op tijd op school en in de les
 3. schoolmateriaal bij zich hebben
 4. inspanning leveren om Nederlands te leren
 5. actief deelnemen aan de les
 6. opdrachten, taken, toetsen maken (in de mate van het mogelijke)
 7. schoolproject maken (zie schoolproject)
 8. deelnemen aan de examens/toetsweken (uitgezonderd met kerst – sociaal engagement)

Enkele tips

 • Behandel de AFS’er als een gewone leerling.
 • Heb geen medelijden maar medeleven.
 • Breng iedereen op de hoogte van de aanwezigheid van de AFS-student.
 • Maak voldoende tijd vrij voor de kennismaking van de student met zijn of haar klasgenoten.
 • Hang de affiche van AFS op in de leraarskamer, dat creëert gelegenheden om het gesprek aan te gaan rond intercultureel leren en de uitwisseling.
 • Spreek vanaf november enkel nog Nederlands met de student. Dit helpt écht!
 • Stel in de klas een ‘buddy’ aan voor de buitenlandse student.
 • Bespreek de gaststudent op alle klasbesprekingen/ leerlingbesprekingen.
 • Geef in de mate van het mogelijke beoordelingen en een rapport, net zoals bij de andere studenten
 • Nodig gastouders uit op oudercontacten.
 • Een AFS-student kan, zeker bij aanvang, soms stil en weinig ‘actief’ zijn. Dit hoeft zeker geen uiting te zijn van ‘afzijdig blijven’ of ‘geen interesse’ hebben. Het kan een vorm van onzekerheid zijn. Alles is immers vreemd en nieuw voor de student. Al die nieuwe indrukken verwerken vraagt veel energie.
 • De AFS-student volgt alle lessen, samen met de klas.
 • De student gebruikt eventueel Busuu tijdens de lessen waar hij/zij nog niet kan volgen.
 • Taken en toetsen worden gemaakt (in de mate van het mogelijke)
 • De studenten nemen niet deel aan de examens/ toetsweek. AFS voorziet een waardig alternatief in de vorm van het sociaal engagement (zie verder). Op vraag van de school kunnen wel examens worden afgelegd.
 • Naar het einde van het trimester toe wordt er enkel nog Nederlands tegen de student gesproken.
 • Trimesterstudenten vertrekken op het einde van de maand november terug naar huis en eindigen hun verblijf met het ‘peacecamp’ (zie peacecamp).

Onze taal leren

Het is een waarheid als een koe; Nederlands kennen en leren is één van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle integratie. AFS hecht daarom erg veel belang aan taalverwerving; we trachten onze studenten daarin zo veel mogelijk te stimuleren.

Busuu

Iedere AFS-student beschikt over een Busuu-account. Busuu is een online taalplatform. In juni gaan de studenten daarmee van start en verwerken ze de eerste hoofdstukken met de online ondersteuning van een leerkracht. We moedigen de studenten ook aan om tijdens de zomermaanden op eigen initiatief verder te werken op Busuu.

Nederlandse les door AFS

Eénmaal aangekomen in Vlaanderen of Nederland volgen de studenten nog ongeveer 30u Nederlandse les in hun eigen regio, georganiseerd door AFS. Deze lessen kunnen fysiek of online plaatsvinden.

Busuu in de klas

Het Busuu-account blijft beschikbaar gedurende het volledige verblijf van de student en kan indien gewenst ook op school gebruikt worden. Zo zal het de eerste weken vanwege de taal misschien moeilijk zijn om bepaalde vakken te kunnen volgen. Uw student zou op die momenten bijvoorbeeld aan de slag kunnen gaan op Busuu.

Extra Nederlandse les op school?

Uw student heeft zijn eigen klas, en volgt in principe ook het lessenrooster van die klas. Daar kan van afgeweken worden als dat zinvol is. Regelmatig kiezen scholen er bijvoorbeeld voor om de student geen Franse les te laten volgen (Nederlands verwerven vraagt immer als voldoende energie), en worden die lestijden vervangen door extra lessen Nederlands in een andere klas.

Tips & tricks

 • Op korte termijn een nieuwe taal en een nieuwe cultuur leren kennen is vanzelfsprekend een intensieve ‘oefening’; bij de ene student gaat het al wat vlotter en sneller dan bij de andere. Vraag de medestudenten hiervoor begrip te hebben. Een schouderklopje en aanmoedigingen doen op dat vlak deugd.
 • Het is voor de taalverwerving belangrijk om zo snel mogelijk Nederlands met de gaststudent te praten. Probeer dat op een planmatige manier te doen. Zo zal er de eerste weken vanzelfsprekend vertaald moeten worden. Geef de boodschap dan eerst in het Nederlands en vertaal vervolgens.
 • Bepaal ook een moment waarop er enkel nog Nederlands gesproken wordt. We weten uit ervaring dat dit vaak in de loop van de maand november gebeurt.
 • Voorwerpen en materialen kunnen via post-it’s met hun correcte term benoemd worden.
 • Een buddy-klasgenoot die de student binnen de klas en de school ondersteunt, werkt vaak heel goed.
 • De button die u bij aanvang van het schooljaar ontvangt, kan door de student gedragen worden om medeleerlingen eraan te herinneren om Nederlands te praten.
SUPP_PERSON

Activiteiten en ijkpunten

AFS organiseert gedurende het jaar een aantal activiteiten voor de deelnemers met als doel de interculturele uitwisseling optimaal te laten verlopen en de integratie te bevorderen. Zo nemen de studenten, afhankelijk van de duur van hun verblijf, deel aan maximum 4 weekends. Tijdens deze weekends komen alle gaststudenten samen om hun ervaringen uit te wisselen en erover te reflecteren. Als school zal u in principe niet met deze activiteiten worden geconfronteerd, omdat deze plaatsvinden tijdens het weekend.

Naast deze verplichte activiteiten kan een lokaal comité op regionaal niveau nog extra activiteiten organiseren. Deze activiteiten vinden enkel tijdens weekends of vakantiemomenten plaats.

Op vrijdag 25 augustus 2023 komen ongeveer 100 studenten aan in Vlaanderen en 30 in Nederland. Ze krijgen dan meteen een aankomstweekend aangeboden. Op zondag 27 augustus reizen ze door naar hun gastgezin.

Goed om te weten

Verzekering

Alle studenten zijn medisch verzekerd via AFS. In de meeste gevallen zijn ze ook BA-verzekerd via het gastgezin.

Peacecamp

Alle AFS-studenten die in Europa voor een trimester op uitwisseling zijn, eindigen dit trimester steeds met het PEACE kamp. Dit gaat jaarlijks door in Brussel, als “hoofdstad van de Europese Unie”, georganiseerd door EFIL, de Europese Federatie voor Intercultureel Leren.

Ongeveer 250 studenten van over de hele wereld nemen zo deel aan dit kamp. Ze hebben er de mogelijkheid om hun ervaringen te delen met anderen en deel te nemen aan verschillende workshops met de focus op Europees en Globaal burgerschap. Ze worden tijdens deze 3-daagse geactiveerd om actieve wereldburgers te worden.

Reizen

Jongeren reizen graag, dat is nogal evident. Maar dit is zeker niet de bedoeling van het AFS-programma. Het belangrijkste doel van de AFS-uitwisseling is het leven in een familie en op school te ervaren. Vandaar dat reizen met het gastgezin, vrienden of natuurlijke familie enkel toegelaten is tijdens de wettelijke schoolvakanties.

Reizen met school
Reizen die ingericht zijn door de school, en waarmee de gastfamilie akkoord gaat, zijn toegelaten. AFS betaalt deze schoolreizen niet. De student neemt deze kosten voor zijn of haar rekening. Enkel activiteiten zonder overnachting in België worden door AFS terugbetaald.

Schoolkosten

Reguliere schoolkosten zoals schoolboeken, daguitstappen enz worden door AFS betaald.
Andere kosten zoals specifieke materialen of meerdaagse schoolreizen zijn ten laste van de student en zijn zendouders. Een meer gedetailleerde lijst vind u hier.

Samen aan de slag

Als u een jaarstudent in uw klas ontvangt zal hij of zij in de loop van het 3e trimester het schoolproject voor de klas presenteren. Het ‘schoolproject’ is een diepgaande vergelijking tussen Vlaanderen of Nederland en het eigen land, van een thema dat de gaststudent om de ene of de andere reden heeft geraakt of is opgevallen.

Op deze manier wil uw gaststudent de klasgenoten een bredere kijk geven op de eigen identiteit, achtergrond en cultuur. Het is voor de AFS-student ook een gelegenheid om bij te leren over onze cultuur.

De volledige handleiding bij het schoolproject vind u hier.

Wat kan AFS nog voor u betekenen?

Op uitwisseling met je klas of een leerkracht in het buitenland volgen?  Ontdek het AFS-schoolaanbod in onze brochure!

Onze vrijwilligers komen ook graag op school uitleg geven over wat het is om op uitwisseling te gaan. U kan ons ook steeds uitnodigen om op uw evenementen aanwezig te zijn.

Lees de brochure

Meer weten over internationalisering?

Logo EFIL

European Federation for Intercultural Learning is de koepelorganisatie van AFS-partners in Europa en landen aan de Middellandse Zee.

Logo EPOS

EPOS is het Vlaams nationaal agentschap voor internationalisering en mobiliteit in het onderwijs.

Logo Recognition of learning periods abroad

Op deze pagina kunt u lezen over het Expertnetwerk op het gebied van erkenning van resultaten van leerperioden in het buitenland in het algemeen middelbaar onderwijs en heeft u toegang tot hulpmiddelen voor leerlingen en hun ouders, onderwijsprofessionals en beleidsmakers.

Logo ETAR

Pupilmobility.eu brengt belanghebbenden op het gebied van onderwijs en mobiliteit samen om de erkenning van leerperiodes in het buitenland voor middelbare scholieren in Europa te bevorderen.