Welkom bij AFS! Gastgezin zijn is ongelooflijk boeiend, verrassend en leerrijk. De aanpassing aan de nieuwe situatie vraagt zowel van jou als van je gaststudent een inspanning. Je staat er echter niet alleen voor. AFS zorgt vóór en tijdens het verblijf van je gastzoon of -dochter voor de nodige ondersteuning.

Verblijfsvergunning / melding van aanwezigheid gaststudent

Onmiddellijk na aankomst ga je samen met de gaststudent naar de school waar hij/zij de lessen zal volgen. Je laat hier het schoolformulier invullen dat je van AFS zal ontvangen wanneer je je gaststudent gaat ophalen. Binnen de 8 kalenderdagen na aankomst in België van je gastzoon of -dochter ga je samen met hem/haar naar de vreemdelingendienst van je gemeente. Neem de volgende documenten mee:

 • Het ingevulde schoolformulier
 • Het attest van AFS Vlaanderen dat bevestigt dat je gaststudent in België verblijft
 • Pasfoto’s (aantal kan verschillen per gemeente)
 • Het internationaal paspoort met het visum van de gaststudent
 • Uittreksel geboorteregister van de gaststudent
 • Bewijs medische verzekering AFS

!Opgelet: Gaststudenten uit Wallonië moeten én mogen niet in Vlaanderen in een gemeente ingeschreven worden. Dit veroorzaakt problemen bij het zendgezin.

!Opgelet: Moet je gaststudent 14 dagen in thuisquarantaine, dan kan je onmogelijk binnen de 8 kalenderdag de inschrijving in de gemeente voltooien. Binnenlandse Zaken houdt hier rekening mee en adviseert om zo snel als mogelijk na de thuisquarantaine de inschrijving in orde te brengen.

!Opgelet: Voor gaststudenten uit de Europese Unie dient er geen visum voorgelegd te worden. Studenten uit Bosnië, Bulgarije, Rusland, Servië, … hebben echter wel een visum aangevraagd. Voor EU-burgers is een melding van aanwezigheid voldoende, deze krijgen dan een attest in plaats van een vreemdelingenpasje.

Na een woonstcontrole van de wijkagent (enkele dagen/weken later) ontvangt je gaststudent de identiteitskaart voor vreemdelingen, het zogenaamde vreemdelingenpasje. Het moet geldig zijn voor de hele periode van het verblijf hier, d.w.z. tot en met 8 juli 2022 (voor schooljaar 2021-2022). Alle kosten verbonden aan de inschrijving in de gemeente en het vreemdelingenpasje worden gedragen door de gaststudent.

Laat je niet in de war brengen door de geldigheidsdata op het visum!
Deze bepaalt niet de duur die de deelnemer in België mag verblijven, maar wel de periode waarbinnen de gaststudent op een legale manier België kan binnenkomen. Achteraf vervangt het vreemdelingenpasje het visum: een gaststudent van wie het visum verlopen is, maar die wel een geldig vreemdelingenpasje heeft, is dus volkomen in orde. De einddatum op het vreemdelingenpasje is dus de datum tot wanneer de student legaal in België mag verblijven.

In sommige gemeentes kan het door een administratieve achterstand enkele maanden duren vooraleer het vreemdelingenpasje wordt afgeleverd. De student is dan echter nog steeds legaal in België, ook al vervalt het visum in die periode. Het is belangrijk om het bewijs van aanvraag goed te bewaren tot het vreemdelingenpasje is afgeleverd.

Heb je nog vragen of ondervind je moeilijkheden bij je gemeente, bel ons dan even op. Wij helpen je graag verder.

Wie betaalt wat?

Het algemeen principe is dat je als gastgezin instaat voor de kosten verbonden aan kost en inwoon van de gaststudent. Alle andere kosten (vervoer, medische kosten of schoolkosten) zijn ten laste van AFS of van de gaststudent en zijn natuurlijke ouders. In sommige gevallen zal je als gastgezin een deel van deze kosten voorschieten. Dit wordt uiteraard door AFS of door je gastzoon of -dochter terugbetaald.

Welke kosten worden terugbetaald door AFS?

 • Officiële AFS-activiteiten: verplichte activiteiten die deel uitmaken van het uitwisselingsprogramma: de wekelijkse opvolgsessies Nederlands, het Sociaal Engagement (zie 5.7.), de post-aankomst-, mid- en eindoriëntatie en eventuele andere nationaal georganiseerde activiteiten. Deze activiteiten zijn gratis voor de gaststudenten.

Welke kosten zijn ten laste van de gaststudent/zendouders?

 • Kosten voor lokale AFS-activiteiten: deze activiteiten organiseert jullie AFS-comité. Sommige activiteiten zijn gratis voor de gaststudenten en voor sommige zal er een bijdrage worden gevraagd. Dit wordt vooraf in de uitnodiging vermeld. Eventuele terugbetalingen van kosten worden geregeld met het lokale comité.
 • Persoonlijke activiteiten en uitstappen.

Medische verzekering van de gaststudent

Bekijk het volledige plan hier
Untitled

Documenten voor terugbetaling

Wil je kosten indienen?

Maak gebruik van deze formulieren!

Medische kosten
School -en vervoerkosten

Medische kosten mogen opgestuurd worden naar het kantoor of per mail naar: [email protected]

Vervoers- en schoolkosten mogen opgestuurd worden naar het kantoor of per mail naar: [email protected]

Opgelet: de deadline voor het indienen van onkostenformulieren voor het schooljaar 2021-2022 is 15 juli 2022.

Reizen

Uitwisselingsstudenten reizen doorgaans graag, maar dat is niet de hoofdreden waarom ze aan een AFS-programma deelnemen. Het belangrijkste deel van de AFS-ervaring is het leven in je gezin en op school. Daarom zijn de volgende regels van kracht:

 • Enkel voor uitstappen waarbij de gaststudent één of meer nachten buiten België
  doorbrengt (en dit zonder gastgezin, Vlaamse organisatie of school) moet AFS op de hoogte gebracht worden. Voor daguitstappen en binnenlandse reizen is toestemming van AFS niet nodig.
 • Individuele reizen van de gaststudent (zonder gastgezin, Vlaamse organisatie of school – met minstens één overnachting) worden NIET toegestaan vóór de kerstvakantie (of paasvakantie voor jongeren die arriveren in januari). Wij geloven dat de eerste maanden van de AFS-ervaring cruciaal zijn voor de integratie in het gastgezin, op school en om een lokaal netwerk op te bouwen. In de praktijk wil dit ook zeggen dat er geen individuele reizen mogelijk zijn voor trimesterstudenten.
 • Reizen en daguitstappen zijn enkel toegelaten tijdens de vakanties, nooit tijdens de
  schooldagen (behalve voor schoolreizen) of tijdens nationale AFS-activiteiten (bijv.
  Mid- en Eindoriëntatie …). Onder ‘schooldag’ verstaan we een dag waarop de hele klas op school verwacht wordt, zowel tijdens het jaar als in de examenperiode.

Tijdens het verblijf in België is AFS Vlaanderen juridisch verantwoordelijk voor de gaststudent. Daarom is het belangrijk dat we, indien het gaat over een individuele reis,steeds weten waar een gaststudent zich bevindt in het buitenland.

Gastgezinbeurs

Wil je graag gastgezin worden, maar houdt het financiële plaatje je tegen? Of word je als gastgezin tijdens het AFS-programma getroffen door tijdelijke werkloosheid of ontslag omwille van Covid19?
In elk van deze twee gevallen voorziet AFS een tegemoetkoming in de vorm van een maandelijkse Colruyt voucher t.w.v. €50.

Formulier beursaanvraag gastgezin 2021 . Voeg een attest van gezinssamenstelling en je laatste aanslagbiljet toe te voegen. Dit alles mail je naar [email protected] Binnen de 14 dagen laten wij je weten of je in aanmerking komt voor de financiële tegemoetkoming.

De voucher wordt je elke maand digitaal opgestuurd. Je kan ermee betalen door hem op je smartphone te laten scannen aan de kassa. De voucher is 13 maanden geldig en kan gebruikt worden in alle Colruyt-filialen, dus ook in Okay Bio-Planet en Dreamland.

Tips om jouw gaststudent beter te leren kennen

Klik hier