Procedure aanvraag behoud kinderbijslag (binnen de Europese Economische Ruimte)

Hieronder vind je de volgende documenten:
  • Formulier ‘E402’ en ‘E402 bijlage’ (in 1 pdf) in het Nederlands en in het Engels. Het Nederlandstalige formulier dient enkel om je te helpen het andere formulier in te vullen.
  • Begeleidende brief om af te geven aan de buitenlandse school.
Hoe vul je het formulier E402 in?
  • Deel A van het Engelstalige formulier vult u gewoon zelf Het adres dat gevraagd wordt bij vraag 2.4 is het Belgische adres van uw kind, niet dat in het gastland.
  • Deel B en bijlage moeten ingevuld worden door de school in het buitenland. Je geeft het dus mee bij het vertrek van uw zoon of dochter.
  • De documenten moeten volledig ingevuld zijn. Bovendien moet er zeker een stempel van de school op staan en een handtekening.
  • Je vraagt uw zoon of dochter het door de school ingevulde formulier naar je terug te mailen (de meeste kinderbijslagfondsen aanvaarden een digitale versie).
  • Wanneer je het E 402 formulier van uw zoon of dochter terugkrijgt, controleer je of alles goed is ingevuld. Vak 5 en vak 6 moeten op dit formulier niet worden ingevuld, voor vraag 1.1 op formulier E402 bijlage moeten minstens 6 halve dagen worden vermeld.
  • Bewaar een kopie van alle documenten en brieven voor je eigen administratie.
  • Je bezorgt het ingevulde formulier aan je kinderbijslagfonds.

Opgelet:
Als je zoon of dochter door AFS Denemarken in Groenland werd geplaatst, neem je best vooraf contact op met het kinderbijslagfonds om de te volgen procedure af te spreken.

Documenten

Brief schooldirectie

E402 (Engels)

E402 (Nederlands)