Procedure aanvraag behoud kinderbijslag (buiten de Europese Economische ruimte)

Hieronder vind je de volgende documenten:
  • P7-int Formulier (in 1 pdf) in het Engels, Spaans, Portugees en in het Nederlands. Het Nederlandstalige formulier dient enkel om je te helpen het andere formulier in te vullen.
  • Begeleidende brief in het Engels of Spaans om af te geven aan de buitenlandse school.
Hoe vul je het P7-int formulier in?
  • Bladzijde 2 van het Nederlandse formulier vul je zelf correct in, je kunt dit al aan het kinderbijslagfonds bezorgen.
  • Op de anderstalige versie vul je de naam en de geboortedatum van je zoon/dochter op voorhand in. Je geeft dit formulier mee met je zoon of dochter naar het buitenland om het daar te laten invullen, met handtekening en stempel van de school.
  • Je vraagt je zoon of dochter het door de school ingevulde formulier naar jou terug te mailen (de meeste kinderbijslagfondsen aanvaarden een digitale versie).
  • Controleer of het document volledig is ingevuld en bewaar een kopie van alle documenten voor uw eigen administratie.
  • Naar het kinderbijslagfonds stuur je de volgende documenten:

– Het ingevulde formulier P7-int. (sommige kantoren aanvaarden ook een scan, neem daarvoor contact op met het kinderbijslagfonds)

– Een begeleidende brief waarin je vermeldt dat je zoon/dochter een jaar in het buitenland verblijft in het kader van een interculturele uitwisseling

Opgelet:
  • Als de grote vakantieperiode in het gastland van je kind midden in zijn/haar verblijf valt, gebeurt het wel eens dat scholen de documenten slechts invullen tot aan het einde van het huidige schooljaar. Probeer dit zoveel mogelijk te vermijden. Laat je zoon of dochter er bij de school op aandringen dat de ingevulde data in het document heel de periode van de uitwisseling in het buitenland beslaan:

– begindatum = datum dat student start in de school;

– einddatum = datum van laatste dag van de uitwisselingsperiode.

De periode tussen twee schooljaren moet dan aangegeven worden als vakantieperiode.

  • Indien de school toch enkel het ‘huidige’ schooljaar invult, kan het zijn dat je voor de aanvang van het ‘nieuwe’ schooljaar deze documenten opnieuw moet invullen en een afwijking moet aanvragen. Het kinderbijslagfonds zal je hier dan de nodige documenten voor bezorgen. De afwijking voor het ‘nieuwe’ schooljaar wordt door de minister al dan niet goedgekeurd op basis van het gezamenlijk belastbaar inkomen.

Documenten

Brief schooldirectie (Engels)

Brief schooldirectie (Spaans)

P7INT (Engels)

P7INT (Spaans)

P7INT (Nederlands)

P7INT (Portugees)