Als regionaal medewerk(st)er ben je voor 65% van je taken verantwoordelijk voor alles wat de AFS-werking in regio WEST (West- en Oost-Vlaanderen) betreft, zoals het ondersteunen van de lokale comités (zowel voor jongere als volwassen vrijwilligers), vrijwillige voorzitters coachen, evenementen promoten, regionale samenwerking tussen AFS comités stimuleren, deelnemers aan AFS-programma’s ondersteunen bij problemen (zowel jongeren als gezinnen) en een regionaal netwerk uitbouwen ter ondersteuning van de missie en impactdoelen van AFS.
Je stuurt samen met de vrijwillige voorzitters de dagelijkse werking van de lokale AFS-groepen aan, ondersteunt en coacht de lokale vrijwilligers en helpt hen initiatieven te organiseren om mee te bouwen aan de nationale AFS-structuur, -strategie en -missie.

Je bouwt een regionaal netwerk van gelijksgezinde organisaties, scholen en educatieve instellingen uit om samen met anderen maximale impact in de samenleving te creëren.
Vanuit je lokale nabijheid informeer je de bestuurders en je collega’s over de noden van de vrijwilligers en zorg je dat het nationale beleid aansluit bij de vrijwilligersrealiteit.

Als verantwoordelijke WEST heb je voor 35% een nationale verantwoordelijkheid op het gebied van ‘Vorming en training’ voor en met lokale en nationale vrijwilligers.

Concreet:

 • Je zet je mee achter de ontwikkeling van sterke lokale AFS-comités en een vlotte werking van plezante, lokale vrijwilligersploegen.
 • Je geeft training en coaching ‘on the job’ zodat vrijwilligers hun taken met kennis, vertrouwen en voldoening kunnen uitvoeren.
 • Je ondersteunt de lokale voorzitters en fungeert als hun klankbord.
 • Je stimuleert het intergenerationeel werken dat eigen is aan AFS.
 • Je bereidt waar nodig lokale vergaderingen mee voor en zorgt voor inhoudelijke achtergrond en input.
 • Je helpt comités bij het rekruteren van vrijwilligers en het opzetten van regionale samenwerking tussen verschillende comités.
 • Je werkt vanuit je regionaal perspectief mee aan de (inter)nationale AFS-werking. Je zorgt voor de regionale/lokale implementatie van de AFS-strategie en zet daarvoor soms concrete acties en events op, alsook regionale vormingen.
 • Je coacht vrijwilligers bij het geven van ondersteuning aan deelnemers aan AFS-programma’s en het bemiddelen tussen jongeren en gastgezinnen waar nodig.
 • Je onderhoudt waar nodig contact met buitenlandse AFS-partners als crisissituaties met deelnemers hier of in het buitenland dat vereisen.
 • Je zorgt mee voor de lokale implementatie van de marketingcampagnes (rekrutering van deelnemers en gastgezinnen) die het Belgische AFS Shared Service Center ontwikkelt. Hiertoe zorg je voor het plannen van AFS-(vrijwilligers) aanwezigheid op relevante markten, feesten en evenementen.
 • Je ondersteunt de gastgezinrekrutering in jouw regio.
 • Je onderhoudt contacten met scholen en organisaties in de regio om verrijkende samenwerkingen te initiëren.
 • Je werkt mee aan de lokale promo- en bekendmakingsacties die AFS op touw zet.
 • Je ondersteunt vrijwilligers logistiek en administratief daar waar bepaalde taken (administratie, professionele netwerking, …) door de aard van het vrijwilliger zijn, moeilijk door de vrijwilligers zelf uit te voeren zijn.
 • Je zet je de komende jaren in voor het opstarten van twee nieuwe lokale vrijwilligerswerkingen in het Waasland en de Vlaamse Ardennen.

Nationaal pakket ‘Vorming’

 • Je ontwikkelt een strategisch, algemeen vormingsplan voor vrijwilligers en coördineert concrete, nationale vormingsactiviteiten.
 • Je helpt vrijwilligers bij het ontwikkelen en geven van workshops en bij het uitwerken van werkvormen voor specifieke doelgroepen.
 • Je zet theorieën (zoals binnen het domein global competences) om in interactieve, toegankelijke werkvormen en concrete vormingstrajecten.
 • Je werkt aan de implementatie nieuwe digitale en blended vormingstrajecten.
 • Je volgt de ontwikkelingen binnen de domeinen vorming en opleiding op, zowel binnen het AFS netwerk als in Vlaanderen.
 • Je vertaalt werkvormen die je internationaal worden aangeboden naar de Vlaamse (AFS)realiteit, je bent wat Vorming betreft het Vlaamse aanspreekpunt voor AFS International.
 • Je bent verantwoordelijk voor de onboarding, vorming en ondersteuning van lokale en nationale vrijwillige AFS-Voorzitters en werkt samen met hen en je collega’s een adequaat vrijwilligersbeleid uit.

Profiel

Kennis en vaardigheden

 • Je weet hoe je vrijwilligersploegen moet motiveren, enthousiasmeren en ondersteunen.
 • Je weet wie de ‘Nieuwe vrijwilliger’ is en hoe deze te benaderen.
 • Je hebt kennis van en ervaring met vrijwilligersmanagement.
 • Je kunt strategie en doelstellingen omzetten in concrete acties: m.a.w. je kunt de AFS-missie en -strategie vertalen in concrete (lokale/regionale) projecten.
 • Je weet hoe in een snel veranderende, chaotische en creatieve realiteit toch het overzicht te houden en het doel te bewaken.
 • Je bent een krak in actief luisteren, conflictbemiddeling en omgaan met weerstand.
 • Je weet hoe je processen moet uittekenen en opvolgen en hoe je een goede back-planning opstelt en uitrolt.
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Je bent je bewust van culturele verschillen in communicatie en relatie en weet hoe ermee om te gaan.
 • Je hebt kennis van en ervaring met sociale media.

Gedragscompetenties

 • Je bent sociaal vaardig, legt vlot contacten en kunt je aanpassen aan verschillende soorten mensen en ploegen.
 • Je neemt gemakkelijk initiatief en weet hoe om te gaan met stresssituaties.
 • Je bent ondernemingsgezind en niet bang van verandering en innovatie: je ziet eerder de opportuniteiten dan de problemen.
 • Je werkt vlot in teamverband en kan ook zelfstandig je plan trekken.
 • Je bent sterk in je eigen timemanagement en in zelfzorg.
 • Je bent collegiaal en flexibel als de goede (samen)werking dit vereist.
 • Je bent in staat een werkelijkheid vanuit verschillende perspectieven te bekijken en te benaderen.
 • Je bent leergierig.
 • Je bent feedbackgericht
 • Je bent oplossingsgericht.
 • Je gelooft in de kracht van vrijwilligers en handelt daarnaar.
 • Je bent sterk in contact leggen, netwerken uitbouwen en in het duurzaam uitwerken van relaties, co-creaties en projecten om via samenwerking met andere organisaties de efficiëntie en impact van onze AFS acties te verhogen.
 • Je weet hoe je te bewegen op de smalle lijn tussen het werken met ‘klanten’ in een professionele setting en tegelijkertijd met ‘vrijwilligers’ in een leer-, experimenteer- en amuseer-omgeving.

Nationaal takenpakket Vorming

 • Je weet hoe je zowel een algemeen strategisch vormingsplan als een concreet vormingsaanbod moet uitwerken.
 • Je hebt ervaring met en kennis van het opzetten van concrete trainingstrajecten.
 • Je geeft graag workshops aan vrijwilligers en weet hoe een sterke workshop van A tot Z uit te werken.
 • Je hebt kennis van algemeen didactische principes, speldidactiek en het concreet ontwikkelen van een concrete werkvorm voor een bepaalde doelgroep.
 • Je bent goed in het spreken voor een groep.

Pluspunten

 • Je hebt kennis van intercultureel leren (global competences) en/of internationalisering.
 • Je hebt kennis van en/of ervaring met digtaal en blended leren.
 • Je hebt kennis van/ervaring met digitale leerplatforms en tools.
 • Je bent zelf als vrijwilliger actief (geweest).
 • Je bent goed op de hoogte van de actuele nationale AFS-werking en –missie.
 • Je hebt een diploma hoger of universitair onderwijs.
 • Je beschikt over een rijbewijs (of bent bereid dit te behalen).

Voorwaarden

 • Je woont in de regio WEST of bent bereid om je er te vestigen (provincies Oost- en West-Vlaanderen).
 • Je werkt structureel van thuis uit (en bent meestal onderweg in je eigen regio) maar wordt voor overleg en intervisie elke dinsdag (en wanneer noodzakelijk) op het AFS-kantoor in Mechelen verwacht.
 • Je engageert je tot regelmatig avond- en weekendwerk en bent flexibel waar het werken met vrijwilligers en programma-deelnemers dat vereist.
 • Je gelooft dat in de huidige samenleving en wereld ‘ globalisering’ en ‘superdiversiteit’ zowel een uitdaging als een opportuniteit en meerwaarde zijn en wilt je bijdrage leveren om iedereen de kans te geven een actieve wereldburger te worden.
 • Deze job wordt deels geleid door seizoens-pieken die maken dat de mogelijkheden tot vakantie op bepaalde momenten beperkt zijn (afhankelijk van de behaalde doelen) en er in die periodes extra flexibiliteit vereist kan zijn.

Wij bieden

 • Een 100% job in een dynamische regionale en internationale werkomgeving.
 • Een gevarieerde job met veel kans tot eigenaarschap en verantwoordelijkheid.
 • De kans om in een internationale context zowel dichtbij (Benelux) als veraf (het hele internationale AFS netwerk) mee te werken aan een relevante missie.
 • Deel uitmaken van een klein team van vrijwilligerscoördinatoren in Vlaanderen en Nederland dat elkaar steunt, versterkt en uitdaagt.
 • Een creatieve vrijwilligersomgeving waar je met veel kans tot eigen initiatief vrijwilligers kan doen leren en excelleren.
 • Een flexibele arbeidsduurregeling en een rechtvaardige regeling inzake vakantie en overuren.
 • Een eerlijke verloning met een rechtvaardige compensatie voor thuiswerk en werkgerelateerde verplaatsingen. Een contract van onbepaalde duur volgens barema B1c, maaltijdcheques ter waarde van € 7/dag, maximaal eco-, cultuur en sportcheques, een groepsverzekering en een hospitalisatieverzekering.

Richt je CV en motivatiebrief uiterlijk op 17 juni 2022 aan Caroline Steyaert via [email protected]. De eerste selectieronde bestaat uit een schriftelijke proef en kort gesprek op 22/6 of 23/6. De tweede en laatste ronde bestaat uit een opdracht en job interview op 29/6 of 30/6. Indiensttreding (initieel onder een vervangingscontract) is voorzien zo snel als mogelijk.

AFS draagt gelijke kansen en diversiteit hoog in het vaandel. Competenties van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, afkomst of handicap.

AFS in België en Nederland bestaat uit 3 regionale kantoren die deel uitmaken van een wereldwijd netwerk dat jongeren en gezinnen via interculturele leerervaringen een open blik op een multiculturele en geglobaliseerde wereld wil bieden. AFS is een vrijwilligersorganisatie die hiertoe internationale uitwisselingen organiseert voor jongeren en jongvolwassenen en zich inzet om samen met actieve vrijwilligers en onderwijsinstellingen ook in de Benelux bij te dragen aan een respectvolle en rechtvaardige samenleving. In België en Nederland zetten meer dan 750 vrijwilligers zich in om dit doel te bereiken.