Diploma en ervaring

Minimaal een bachelordiploma bij voorkeur in Economische wetenschappen, International business of een aanverwant domein (of gelijkgesteld door ervaring).

Kennis en vaardigheden

 • Je bent sterk in alle Officetoepassingen.
 • Je bent administratief sterk en goed in het beheren en presenteren van informatie.
 • Je hebt een zeer goede kennis van de andere landstaal FR/NED taal zowel mondeling als geschreven.
 • Je hebt een goede kennis van de Engelse taal zowel mondeling als geschreven.
 • Je hebt ervaring met financiën binnen een social profit omgeving.
 • Je hebt ervaring met financiële rapportering aan overheidsinstellingen.
 • Je hebt een grondige kennis van boekhoudtechnieken en ervaring in het werken met een analytische boekhouding.
 • Je hebt ervaring met het opmaken van budgetten en resultaatsrekeningen.
 • Je hebt inzicht in en ervaring met financieel beleid.
 • Je hebt ervaring met zakelijk werken in een vrijwilligersomgeving.
 • Je hebt ervaring met het ontwikkelen van business plannen binnen een social profit onderneming.
 • Je hebt een basiskennis van fiscaliteit en de BTW-wetgeving.

Gedragscompetenties

 • Je bent een innovatieve ondernemer.
 • Je bent in staat zelfstandig te werken, een planning op te maken en die efficiënt in te vullen.
 • Als proactieve analist volg je resultaten op, stel je correctieve acties voor en weet je prioriteiten te stellen.
 • Je bent een goede actieve en analytische luisteraar.
 • Je werkt ordelijk en stipt.
 • Je bent zowel feedback- als oplossingsgericht.
 • Je ziet de opportuniteiten eerder dan de problemen.
 • Je bent sterk in je eigen timemanagement en in zelfzorg.
 • Je bent collegiaal en flexibel als de goede (samen)werking dit vereist.
 • Je neemt gemakkelijk initiatief en weet hoe om te gaan met stresssituaties.
 • Je bent sociaal vaardig, legt vlot contacten en kunt je aanpassen aan verschillende soorten mensen, culturen en ploegen.

Strekt tot aanbeveling

 • Je hebt kennis van en ervaring met EU-subsidie projecten in het bijzonder binnen Erasmus+.
 • Je hebt ervaring met het werken binnen een vrijwilligerscontext en/of bent zelf als vrijwilliger actief (geweest).
 • Je bent op de hoogte van de actuele AFS-werking en –missie.
 • Je hebt ervaring met het werken in of voor een Nederlandse organisatie/stichting/bedrijf.

Voorwaarden

 • Je werkt op het AFS-kantoor in Mechelen of Brussel met de mogelijkheid tot 2 dagen thuiswerk.
 • Je engageert je tot sporadisch avond- en weekendwerk (Financiële Commissies en Algemene Vergaderingen) en bent flexibel waar het werken met vrijwilligers en internationale partners dat vereist.
 • Deze job wordt deels geleid door seizoens-pieken die maken dat de mogelijkheden tot vakantie van 1 december tot en met 1 april buiten de kerstvakantie beperkt zijn (afhankelijk van de behaalde doelen) en in die periode extra flexibiliteit vereist kan zijn.
 • Je gelooft dat in de huidige samenleving en wereld ‘ globalisering’ en ‘superdiversiteit’ zowel een uitdaging als een opportuniteit en meerwaarde zijn. Je wilt je bijdrage leveren aan onze ‘Learning-to-live-together’-agenda en werken aan een wereld waarin iedereen de kans krijgt om een actieve wereldburger te worden.