Docenten Lia Frederickx en Kim Op de beeck van het Thomas More Hoger Onderwijs, werken al jaren samen met AFS (en de GlobalUp Educator tool) binnen hun opleiding International Teacher en voor de studenten basis- en secundair onderwijs die op buitenlandse stage of Erasmus-programma gaan. Dit is hun verhaal.

Waarom vinden jullie global competence educatie belangrijk in een leerkrachtenopleiding?

Binnen het postgraduaat International Teacher werken we vaak aan projecten in transdisciplinaire teams met leerkrachten uit alle continenten. In elke onderwijscontext zijn ‘global competences’ noodzakelijk en werken ze verbindend om samen tot succesvolle leerkansen te komen. Uiteraard is het ook de bedoeling om diezelfde ‘global competences’ in te zetten tijdens stages of onderwijsopdrachten in (internationale) scholen of in samenwerking met andere (internationale) educatieve partners. 

Waarom kozen jullie ervoor om hiervoor met AFS samen te werken?

Samenwerking met AFS maakt het mogelijk de expertise met betrekking tot intercultureel leren van een internationale organisatie toe te voegen aan de expertise binnen de lerarenopleiding.  

We maken gebruik van de GlobalUp Educator in de lessen. Het ontwerp en technisch beheer van deze ‘blended’ tool zijn in handen van AFS. Dit staat garant voor een up-to-date professioneel instrument om het veld van interculturele competentie als leerkracht grondig te verkennen (theoretisch), en de eigen kennis, vaardigheden en attitudes binnen dit domein te onderzoeken en oefenen (praktisch). Het is een rijk uitgangspunt om een lessenpakket rond uit te bouwen en te verdiepen.

Wat is volgens jullie de sterkte van de GlobalUp Educator?

De sterkte zit o.a. in de modules met behapbare stukjes aangeboden videomateriaal, wat het mogelijk maakt om je eigen tempo te kiezen bij het verwerken.
De vormgeving en de animaties spreken de studenten aan. Ook het digitale logboek waar ze met peers uit verschillende hoeken van de wereld kunnen converseren, vinden ze een meerwaarde.
Een andere sterkte is dat je als docent de studenten ook online zelf actief kan opvolgen: je leest hun feedback en deelname aan de peergroupdiscussies en je hebt zicht op hun progressie. Als je met een vraag of probleem zit, kan je rekenen op een snelle opvolging van AFS.

Welke feedback kregen jullie van de studenten die de GlobalUp Educator volgden?

In onze groep van internationale studenten komt steevast de feedback dat de thema’s erg herkenbaar zijn omdat de gebruikte voorbeelden aansluiten bij persoonlijke ervaringen.  Sommige zaken zoals D.I.V.E (describe – interpret – validate – evaluate) , suspending judgment, CPS-model (Culture-Person-Situation) zijn praktisch inzetbaar en worden als eye-openers ervaren: ‘Aha, zo kan ik het dus aanpakken om valkuilen als miscommunicatie of stereotiep denken te vermijden’.

AFS viert haar 75ste verjaardag: Wat wensen jullie AFS voor de toekomst toe?

We hopen dat jullie initiatieven de komende 75 jaar in tijden van humanitaire en wereldwijde crisis kunnen blijven bijdragen aan verbindende uitwisselingen en het delen van inspirerende, conflict ontmijnende ideeën wereldwijd.

De ‘GlobalUp Educator’ is een blended learning programma voor (toekomstige) leerkrachten en docenten die hun mondiale competentie verder willen ontwikkelen en hun onderwijspraktijken willen verbeteren om zo de interculturele competenties van leerlingen en studenten te bevorderen. Het programma voorziet de kennis die nodig is om intercultureel leren in curricula te integreren, inclusieve klasomgevingen te bevorderen en effectief in contact te komen met studenten en collega’s met verschillende achtergronden.

Het Postgraduaat International Teacher (Thomas More Mechelen) brengt leerkrachten uit alle continenten samen om didactische, pedagogische expertise & good practices te delen, elkaar te inspireren en hiermee aan de slag te gaan in internationale onderwijscontexten.