Beste ouder(s),

Je zoon of dochter vertrekt binnenkort naar het buitenland en zal daar een jaar in een gastfamilie verblijven en school lopen. Je kan tijdens de uitwisseling het kindergeld behouden. Daarvoor moeten wel enkele documenten in orde gebracht worden.

Wij willen er meteen op wijzen dat AFS géén bevoegdheid heeft over de procedures voor de kinderbijslag. De informatie en formulieren die je op deze webpagina vindt, dienen ter ondersteuning van je aanvraag. De procedures die beschreven staan zijn algemene richtlijnen. Het kan altijd dat je kinderbijslagfonds een andere procedure volgt. Bij twijfel neem je dus best meteen contact op met jouw kinderbijslagfonds.

Mochten op het moment van je aanvraag de procedures veranderd zijn ten opzichte van onze informatie, dan dragen wij daar geen enkele verantwoordelijkheid voor. Bovendien ligt de verantwoordelijkheid bij de ouders en de deelnemer om deze documenten in orde te brengen voor het kinderbijslagfonds. Het staat jullie uiteraard vrij om dit op een andere manier te doen dan wij voorstellen.

Opgelet:
Het is mogelijk dat de uitbetalingen tijdelijk opgeschort worden tot wanneer het kinderbijslagfonds de ingevulde documenten krijgt. Zodra alle formaliteiten zijn afgehandeld wordt het gemiste bedrag met terugwerkende kracht uitbetaald.

Indien je nog vragen hebt over de kinderbijslag, neem je best contact op met je eigen kinderbijslagfonds. Voor meer algemene informatie kan u ook altijd contact opnemen met Famifed – Federaal agentschap voor Kinderbijslag (0800/94 434 – www.famifed.be).

Je hoeft niets te ondernemen indien:

  • Je zoon/dochter in een Belgische school blijft ingeschreven

Uw zoon/dochter gaat naar een bestemming binnen/buiten de Europese Economische Ruimte: