years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Het schooljaar start op 15 september en eindigt de eerste week van juni. De vakantieweken komen overeen met onze vakanties. De schoolweek duurt ongeveer 32 uur, onevenredig verdeeld tussen de dagen. Op vrijdagnamiddag, zaterdagnamiddag en zondag zijn de scholen gesloten.

Algemene vakken in het middelbaar onderwijs zijn: wiskunde, biologie, fysica, chemie, informatica, Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Arabisch, geschiedenis, aardrijkskunde, ‘burgerschap’, filosofie, godsdienst, kunst en lichamelijke opvoeding. Dagelijks heb je ongeveer 1,5 uur huiswerk. Doorheen het jaar zijn er regelmatig overhoringen en drie keer per jaar zijn er examens: begin december, begin maar en eind mei.

In welk jaar je terechtkomt, hangt af van je leeftijd en kennis van het Frans. Een klas bestaat gemiddeld uit een dertigtal leerlingen. Je kan ook deelnemen aan buitenschoolse activiteiten (meestal op vrijdagnamiddag), zoals toneel, muziek, sport,…

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Bij vertrek ben je nog geen 18 jaar.
 • Bij vertrek zit je nog op de middelbare school.

Wat is inbegrepen

 • Retourticket vliegtuig, trein en/of bus
 • Onthaal op de luchthaven
 • Gastgezin
 • Maaltijden
 • Individuele contactpersoon
 • Medische verzekering
 • 24/7 noodondersteuning
 • Vervoer naar school
 • Assistentie bij inschrijving
 • Assistentie bij visumaanvraag
 • Oriëntatie voor vertrek
 • Oriëntaties tijdens je uitwisseling
 • Oriëntatie bij terugkeer
 • Schoolmaterialen
 • Meer dan 70 jaar ervaring

Waar ben je zelf verantwoordelijk voor

 • Kosten voor visa en paspoort
 • Zakgeld