years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Ierse scholen hebben een sterke katholieke traditie, maar staan open voor alle geloofsovertuigingen (ook als je niet-religieus bent). De meeste scholen zijn ‘single-sex’ wat wil zeggen dat je op een jongens- of meisjesschool terecht komt, sommige scholen zijn gemengd. Ook de dress codes variëren, maar kunnen redelijk strikt zijn qua uniform (€225,-) en uiterlijkheden zoals haarkleuring, piercings en lang haar bij jongens.  Bijna alle scholen bevinden zich in kleinere steden of dorpen. Een plaatsje in een grootstedelijke school in Dublin of Noord-Ierland is eerder uitzonderlijk.

Een typische schooldag begint om 9:15u en eindigt om 15:45u, maar wordt met 1 tot 2u huiswerk aangevuld. Er is vaak een kleine pauze in de voormiddag en een uitgebreidere lunchpauze van 12:30-13:45u waarin je je eigen lunchpakket kunt opeten. Zoals in Vlaanderen hebben de meeste scholen op woensdagnamiddag geen les en zijn zaterdag en zondag schoolvrije weekenddagen. Die kun je prima vullen met de vele sportieve, sociale en culturele activiteiten die de scholen organiseren en doorgaans gratis/goedkoop zijn.

Geen enkele school laat uitwisselingsstudenten toe in het laatste jaar (6e middelbaar). De school bekijkt je profiel en afhankelijk van je voorkennis/studieresultaten zal je aansluiten bij lokale studenten in een overgangsjaar (4e middelbaar met 15- tot 16-jarigen) of in het 5e middelbaar (met 16- tot 17-jarigen).

Het transitiejaar in het 4e middelbaar is gericht op jouw intellectuele, sociale en emotionele ontwikkeling en bereidt voor op latere studiekeuzes. Hierdoor ligt het accent op groepswerk, zijn er buitenschoolse activiteiten en is er in het jaarprogramma zelfs ruimte om werkervaring buiten de school op te doen. Helaas komen daar wel extra kosten bij kijken die niet in de inschrijvingskost zijn opgenomen. In het 5e jaar volg je minimaal 5 en maximaal 7 vakken (Subjects) die worden aangeboden op standaardniveau (Standard) en geavanceerd niveau (Honours). Het Ministerie van Onderwijs voorziet de volgende vakken, maar niet elke school biedt het volledige gamma aan of kan toelating tot deze vakken garanderen:

 • Iers
 • Engels
 • Latijn
 • Grieks
 • Klassieke Studies
 • Hebreeuwse Studies
 • Frans
 • Duits
 • Italians
 • Spaans
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Wiskunde
 • Toegepaste Wiskunde
 • Fysica / Chemie
 • Landbouwkunde
 • Biologie
 • Bouwkunde
 • Technisch tekenen
 • Huishoudkunde (algemeen of sociaal/wetenschappelijk)
 • Boekhouding
 • Bedrijfsorganisatie
 • Economie
 • Economische geschiedenis
 • Kunst

We raden je niet aan om deel te nemen aan de landelijke staatsexamens die de overheid aan het einde van het 5e jaar organiseert, maar wel om je studieresultaten en rapporten van de school zelf op te vragen voor je terugkeert.

Inschrijvingsvoorwaarden

 • Leeftijd bij vertrek (jaar, semester) tussen 15 jaar en 17 jaar 7 maanden.
 • Bij vertrek ben je nog niet afgestudeerd van het middelbaar onderwijs.
 • Verwacht wordt dat je over een Europees paspoort beschikt, een redelijk mondje Engels spreekt, graag in een gastgezin verblijft en natuurlijk de Ierse cultuur volop wilt beleven!

Wat is inbegrepen

 • Vlucht / internationaal transport
 • Onthaal op de luchthaven
 • Gastgezin
 • Maaltijden
 • Individuele contactpersoon
 • Medische verzekering
 • 24/7 noodondersteuning
 • Assistentie bij inschrijving
 • Assistentie bij visa-aanvraag
 • Oriëntatie voor vertrek
 • Oriëntaties tijdens je uitwisseling
 • Oriëntatie bij terugkeer
 • 70 jaar ervaring

Waar ben je zelf verantwoordelijk voor

 • Kosten voor visa en paspoort
 • Zakgeld
 • Schooluniform